Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

ZGŁOSZENIE DO KLASY I na rok szkolny 2018/2019

W dniach od 12 do 18 lutego 2018 r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 w ZSP w Studzienicach.
Zapisami do SP nr 16 w ZSP w Studzienicach objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły, w sołectwie Studzienice.

  • Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
  • Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OSWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).
  • Druk zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
  • Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 12 - 18 lutego 2018 r., w godz. 7:30 - 15:30, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

Dzieci niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (w sołectwie Studzienice) podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca w terminie od 20 lutego do 6 marca 2018 roku. Rodzice wypełniają WNIOSEK dl klasy I.

Poniżej do pobrania:

  • Zasady rekrutacji do klas pierwszych;
  • Zgłoszenie do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym);
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka;
  • Wniosek do klasy I (dla dzieci mieszkających poza obwodem szkoły); 
  • Wniosek do klasy I dla dziecka sześcioletniego (wcześniejsze rozpoczęcie edukacji w szkole)
Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!