Rekrutacja do projektu DOŚWIADCZAM - ROZUMIEM

 
Realizacja projektu Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Informujemy, że w dniach 5-9 marca 2018 roku prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018: „Zagospodarowanie czasu wolnego przedszkolaków z rocznika 2011 i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pszczyna poprzez realizację zajęć dodatkowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Studzienicach, Projekt „Doświadczam – rozumiem”.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia pozalekcyjne :

  1. Zajęcia z robotyki
  2. Zajęcia: Eksperymenty z dziedzin przyrodniczych
  3. Zajęcia ceramiczne
  4. Zajęcia szachowe

Zajęcia pozalekcyjne realizowane będą w następujących grupach wiekowych:

  1. Dzieci przedszkolne z rocznika 2011 + uczniowie I klasy
  2. Uczniowie klas II-III
  3. Uczniowie klas IV-V
  4. Uczniowie klas VI - VII

Zajęcia realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych na terenie naszej szkoły, a realizatorem zajęć będzie Pszczyńskie Centrum Kultury.
Wypełnioną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna „Deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018” należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30-15:30 w terminie 5-9.03.2018r.
W związku z warsztatową formą zajęć ograniczającą liczbą uczestników na poszczególnych zajęciach (maks. 16 osób w każdej grupie), prosimy o wybór zajęć w zależności od zainteresowań dziecka i zadeklarowanie kolejności wyboru: 1, 2, 3, 4 (nie trzeba wybierać wszystkich zajęć).
Lista zakwalifikowanych uczestników na poszczególne rodzaje zajęć zostanie wywieszona w dniu 14 marca 2018 r. w szkole na parterze, na gazetce „Informacje dla rodziców’” oraz na gazetce przedszkolnej.

Poniżej:

DEKLARACJA uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „DOŚWIADCZAM - ROZUMIEM"

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!