Podsumowanie akcji charytatywnych i ekologicznych w r. szk. 2017/18

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Podsumowaliśmy wszystkie tegoroczne akcje i zbiórki, które już kolejny rok pokazały, jak wielu naszych przedszkolaków, uczniów, rodziców i pracowników stale i bezinteresownie angażuje się w pomoc potrzebującym, chroniąc jednocześnie środowisko! To wspaniały dar serca, a działając wspólnie, mamy ogromne owoce, za co bardzo dziękujemy :-) 
Ze szczegółowymi wynikami wszystkich zbiórek dzieci mogły się zapoznać w ostatnim tygodniu roku szkolnego, kiedy to zostały wywieszone na szkolnym korytarzu.
Wielu z uczniów, którzy w każdej ze zbiórek byli w czołówce, na apelu otrzymało dyplomy i symboliczne upominki.
Nagradzanie ma zachęcić do zaangażowania w kolejnych latach, ale przede wszystkim wzmacniać u uczniów świadomość potrzeby bezinteresownego działania na rzecz innych
i kształtować właściwe postawy i nawyki proekologiczne. 
Liczą się jednak nie tyle nagrody, lecz sam udział w akcji, nawet minimalny, bo jak widzimy w podsumowaniu, drobne rzeczy składają się na wielki wynik.
Z jednej strony jest to dar serca dla potrzebujących, z drugiej zaś ochrona przyrody, która służy nie tylko nam, ale i następnym pokoleniom.

Dziękujemy w imieniu opiekunów prowadzonych akcji oraz wszystkich, do których dzięki pozyskanym w ten sposób środkom, dotarła nasza pomoc materialna i finansowa.

Gorąco zachęcamy do zaangażowania w kolejnym roku szkolnym!

O tym, w jakie zbiórki i akcje włączyliśmy się w tym roku szkolnym: PROWADZONE AKCJE 2017/18

PODSUMOWANIE ILOŚCIOWE w zakładce: WYNIKI AKCJI CHARYTATYWNYCH I EKOLOGICZNYCH

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!