XV Jubileuszowy Wieczór Regionalny

Tegoroczny wieczór regionalny realizowany był w ramach projektu grantowego pt. „Społeczność siłą rozwoju - integracja społeczna”
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Integracja społeczna poprzez realizację jubileuszowego XV wieczoru regionalnego w Studzienicach”. Beneficjentem projektu jest nauczycielka naszej szkoły, mieszkanka Studzienic Pani Joanna Pławecka.

     Cykl wieczorów regionalnych, realizowany w naszej szkole od 2004 roku pod hasłem „Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie chleb smakuje najbardziej” podejmuje zagadnienia wynikające z bogactwa kultury materialnej i symbolicznej ziemi pszczyńskiej oraz regionu górnośląskiego. Istotnym elementem wieczorów jest ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym mowy śląskiej, która jest dla nas czymś więcej niż gwarą czy dialektem. Podczas każdego wieczoru mogliśmy usłyszeć godkę śląską w inscenizacjach, piosenkach, konferansjerce.
     Wieczory są podsumowaniem różnorodnych działań z zakresu edukacji regionalnej, w której jednym z najważniejszych celów jest wspieranie młodego człowieka w poszukiwaniu własnej tożsamości. Inicjatorem wieczorów jest obecna dyrektor dr Halina Nocoń i ona jest pomysłodawczynią tematów kolejnych edycji tej imprezy. Wieczory powstały z szacunku do historii i tradycji ziemi pszczyńskiej oraz Górnego Śląska, z przeświadczenia o konieczności prowadzenia edukacji regionalnej oraz z potrzeby serca!
W przygotowaniu wieczorów uczestniczą niemal wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy. Dla uczniów to okazja do kształcenia kreatywności, rozwijania zdolności artystycznych i wrażliwości. Niezwykle pomocna jest także współpraca z rodzicami naszych uczniów. Do zespołu, który koncepcyjnie i organizacyjnie przygotowywał wieczory regionalnego przez te wszystkie lata należeli nauczyciele: Katarzyna Pławecka, Maria Bartas, Katarzyna Wadas, Katarzyna Janik i Agnieszka Chlebek - Rolska.
W inicjatywie Wieczory Regionalne uczestniczą - poza środowiskiem szkolnym i przedszkolnym - organizacje oraz samorząd lokalny: Rada Sołecka, OSP, KGW, LKS, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Studzienicach, Rada Rodziców, nauczyciele Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Przy organizacji wieczorów współpracujemy z różnymi instytucjami: Nadleśnictwem Kobiór, Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Lokalną Grupą Działania “Ziemia Pszczyńska”, zespołami regionalnymi.
     Gośćmi wieczorów regionalnych byli absolwenci, rodzice i całe rodziny naszych uczniów, przyjaciele szkoły, dawni nauczyciele i dyrektorzy, władze samorządowe Gminy Pszczyna, przedstawiciele powiatu pszczyńskiego i województwa śląskiego, parlamentarzyści, władze oświatowe, dyrektorzy pszczyńskich placówek oświatowych, przedstawiciele Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego. W 2012 roku gościliśmy na wieczorze regionalnym 27 nauczycieli z europejskich szkół: z Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Niezwykle widowiskowo spotkały się podczas tego wieczoru edukacja regionalna z edukacją europejską, bowiem wieczór ten był realizacją hasła: “Jestem studzieniczaninem - pszczynianinem - Ślązakiem - Polakiem - Europejczykiem”.
     Nasze wieczory zyskały uznanie jurorów Ogólnopolskiego Konkursu pod patronatem Marszałka Senatu RP - przyznano nam tytuł laureata “Szkoły z Tradycją” (2007 r.)  
Każdemu z wieczorów przyświeca przekonanie, że należy kształcić młode pokolenie tak, aby żyjąc i działając w szerokim świecie, było świadome swojego pochodzenia i swojej tożsamości. Najważniejsze, co możemy dać dzieciom, to korzenie i skrzydła.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam realizować to zadanie!

Przeczytaj relację z tegorocznego wieczoru na stronie powiatu pszczyńskiego

Zobacz poniżej galerię zdjęć Pani Marceli Grzywacz i Pani Agnieszki Szafron. Dziękujemy!

                  

                  

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!