Zapisy i rekrutacja dzieci do pierwszej klasy na rok szkolny 2019/2020

ZGŁOSZENIE DO KLASY I na rok szkolny 2019/2020

W dniach od 25 lutego do 1 marca 2019 r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 w ZSP w Studzienicach.
Zapisami do SP nr 16 w ZSP w Studzienicach objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły, w sołectwie Studzienice.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OSWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).
Druk zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 25.02. - 1.03. 2019 r., w godz. 7:30 - 15:30, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

REKRUTACJA DO KLASY I na rok szkolny 2019/2020

Dzieci niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (w sołectwie Studzienice) podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca w terminie od 25 lutego do 3 marca 2019 roku. Rodzice wypełniają WNIOSEK do klasy I.

Poniżej do pobrania:

  • Zgłoszenie do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym);
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka;
  • Wniosek do klasy I dla dziecka sześcioletniego (wcześniejsze rozpoczęcie edukacji w szkole)
  • Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych;
  • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów obowiązujacych w postepowaniu rekrutacyjnym...;
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego;
  • Wniosek do klasy I (dla dzieci mieszkających poza obwodem szkoły) - wkrótce

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!