Wyniki rekrutacji - lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola w Studzienicach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz.530) wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych przedszkoli i szkół

(zobacz poniżej listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

BARDZO WAŻNA INFORMACJA:

Zgodnie z Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2020/2021  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w formie elektronicznej od 15.04.2020 godz. 13:00 do 21.04.2020 r. godz. 15:00 - w systemie rekrutacyjnym NABO na stronie 

https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl

Brak potwierdzenia woli przyjęcia będzie oznaczało rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Od 15 czerwca 2020 r. do 18 czerwca 2020 r. będzie prowadzona elektroniczna rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli Gminy Pszczyna na wolne miejsca w przedszkolach.

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!