Wyniki rekrutacji - lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Studzienicach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz.530)
wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych przedszkoli i szkół

(zobacz poniżej listę przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Studzienicach) 

 

UWAGA RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W STUDZIENICACH

Nasze przedszkole realizuje program adaptacyjny"DOBRZE BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM".
Corocznie końcem czerwca zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na warsztaty
oraz dzieci z rodzicami na zajęcia adaptacyjne w ramach DNI OTWARTYCH PRZEDSZKOLA. 

W związku z epidemią nie możemy -  póki co  - ustalić jakichkolwiek terminów. 

W ostanim tygodniu sierpnia 2020 roku planujemy zebranie ogólne i oddziałowe rodziców przedszkola.

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!