Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu i w szkole

Zgodnie z procedurą obecność dziecka w przedszkolu/szkole (klasy 1-3) rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi przedszkola/szkoły (klasy 1-3) minimum dwa robocze dni wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie: 32 211 52 01 lub przez e-dziennik do Dyrektora).

Obecność ucznia na konsultacjach jest możliwa po uzgodnieniu z nauczycielem danego przedmiotu.

Proszę o zapoznanie się z aktualnie obowiązującą PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach w okresie pandemii SARS-CoV-2 zmienioną po wejściu w życie drugiej aktualizacji Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego

oraz wypełnienie obowiązkowych Oświadczeń i Deklaracji przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola lub szkoły.

 ----------------------------

 

Poniżej procedury bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w dniach 16-18 czerwca 2020r. oraz deklaracja i oświadczenie rodziców.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!