Regulamin zdalnego nauczania klas IV-VIII

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, z dniem 26 października zostały zawieszone zajęcia stacjonarne w klasach IV - VIII i uczniowie zostali objęci trybem nauki zdalnej. W pierwszym tygodniu nauki online obowiązywał Regulamin kształcenia na odległość w ZSP w Studzienicach z dn. 25 marca 2020 r. wraz z zasadami pracy zdalnej wysłanymi do rodziców i nauczycieli, zaś z dniem 2 listopada br. wchodzi w życie nowy Regulamin zdalnego nauczania w klasach IV-VIII ZSP w Studzienicach.

Prosimy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli o zapoznanie się i przestrzeganie ustaleń Regulaminu /poniżej załącznik/.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!