Dzień Ziemi - Nad Dokawą

Grupa uczniów klas III – V (Karolina Pławecka, Kacper Sakrajecki, Karolina Simka, Mikołaj Otręba, Zuzanna Piech i Paweł Pudełko) była realizatorami projektu edukacyjnego „Zmiany krajobrazu najbliższej okolicy”. Nasi uczniowie skupili się nad zmianami zachodzącymi wokół rzeki Dokawa. Swój projekt zatytułowali: Dlaczego nie można w Dokawie dzisiaj złowić raka?

W ramach tego projektu postanowili wykonać następujące zadania:

  • zebranie zdjęć okolic Dokawy,
  • przeprowadzenie wywiadów ze starszymi mieszkańcami Studzienic, o tym jak kiedyś wyglądała Dokawa,
  • udział w wycieczkach do oczyszczalni ścieków i laboratorium badawczego,
  • przeprowadzenie wywiadu z burmistrzem,
  • organizacja Dnia Ziemi i przedstawienie efektów projektu.

Podczas Dnia Ziemi uczniowie z zespołu projektowego wraz z kolegami z klas wykonali makietę rzeki Dokawy kiedyś i dzisiaj. Przedstawili opowiadania i nagrania ze wspomnieniami o zabawach i wyglądzie okolic Dokawy, zainscenizowali legendę „Krojspleski diobły”, podzielili się spostrzeżeniami i wnioskami z wycieczek.

Zaproszeni goście: pani sołtys i radna gminna Jolanta Spek i przewodnicząca KGW – pani Janina Wyroba opowiedziały o swoich wspomnieniach związanych z Dokawą. Ozdobą sali były również prace plastyczne wykonane przez uczniów na lekcjach, różnymi technikami plastycznymi, dostępne były książki z legendami i bajkami o Dokawie i Studzienicach. Dostępny był również lapbook - interaktywna książka tematyczna wykonana samodzielnie przez klasę III.

Uczniowie klas III - VI w tym dniu, dla uczczenia Dnia Ziemi, przyszli ubrani na niebiesko (kolor symbolizujący wodę)

Wszyscy uczestnicy imprezy podzielili się na grupy, w których ustalali metodą burzy mózgów, co mogą zrobić uczniowie, żeby stan Dokawy i jej okolic uległ poprawie. Grupy przedstawiły swoje propozycje pozostałym uczniom. Podały następujące pomysły:

  • zmobilizowanie właścicieli działek do sprzątania i wykaszania działek;
  • informowanie i mobilizowanie rodziców do właściwego pozbywania się ścieków domowych;
  • systematyczne sprzątanie terenów wokół rzeki;
  • zainteresowanie lokalnych władz sytuacją gruzowiska nad rzeką Dokawą;
  • wyszukiwanie sponsora do uregulowania rzeki i utworzenia kąpieliska na Dokawie.

            Na zakończenie zespół projektowy zaproponował udział w akcji fundacji GAJA „Zaadoptuj rzekę”, na który wszyscy zgodzili się poprzez głosowanie. Zespół projektowy spotkał się i zgłosił swój udział w projekcie fundacji.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!