Dłonie są krajobrazem serca - pożegnanie klasy VI

     „Dłonie są krajobrazem serca” - słowa Jana Pawła II były mottem akademii przygotowanej na pożegnanie przez klasę VI. Uczniowie w tym dniu, przy pomocy gestów, dziękowali z całego serca, ukazując prawdziwość tych słów. Pokazali, że dłoń pomaga, wspiera i dziękuje, a każdy gest w stronę drugiego człowieka ma ogromne znaczenie. Szóstoklasiści powiedzieli, że spotkali wspaniałych ludzi, którzy im pomogli, zainspirowali, nauczyli i podali pomocną dłoń. Rodzicom wręczyli samodzielnie wykonane z gliny „serce na dłoni”, dziękując, za każdy rodzicielski gest. Kwiaty, piosenki i podziękowania skierowali również do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Językiem migowym „zaśpiewali” piosenkę „Dobrze, że jesteś”, a najmłodszych rozbawili wyliczanką „Baci, wira”. Zosia i Zuzia zagrały na gitarach, Paulina zaśpiewała piosenkę „Tolerancja”, a Tosia zagrała na pianinie „Do dzikiej róży”. Na zakończenie zatańczyli poloneza.
     W dalszej części akademii przy dźwiękach fanfar wręczono absolwentom świadectwa i pamiątkowe książki, statuetkę "Absolwent Roku" dla Zosi Pławeckiej i "Sportowca Szkoły" dla Rafała Janosza. Następnie wszystkim wyróżnionym uczniom z klas 1 - 6 wręczono świadectwa i nagrody książkowe oraz rodzicom wyróżnionych uczniów z klas 4 – 6 listy gratulacyjne. W ceremonii wręczania nagród uczestniczyła również Pani Wiceburmistrz, która wręczyła również pamiątkowe dyplomy uczniom, którzy zakwalifikowali się do stypendium za wyniki w nauce oraz jednemu uczniowi za osiągnięcia sportowe.
     Pani Dyrektor wręczyła też podziękowania za pracę w Radzie Rodziców oraz za inną pomoc świadczoną na rzecz klasy i szkoły oraz podziękowania za wsparcie i współpracę ze szkołą dla Pani Wiceburmistrz, Pani Sołtys i Przewodniczącej Rady Rodziców.

[JP]

Program artystyczny 

Część oficjalna - wręczenie nagród, świadectw z wyróżnieniem itd. 

Na pożegnanie wszyscy razem... 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!