Spotkanie fokusowe: "Respektowanie norm społecznych w szkole"

14 maja odbyło się w naszej szkole spotkanie fokusowe. Tematyka spotkania skupiała się na zagadnieniu "Respektowania norm społecznych w szkole". Spotkanie zorganizował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole w składzie: przew. mgr Iwona Przemyk, mgr Katarzyna Wadas, psycholog mgr Aneta Lisiecka i pedagog mgr Katarzyna Pławecka. Spotkanie fokusowe poprzedziły badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

W fokusie uczestniczyli przedstawiciele: uczniów - reprezentowani przez Samorząd Uczniowski,  rodziców - reprezentowani przez Radę Rodziców, przedstawiciele pracowników, nauczycieli oraz dyrekcja ZSP.

Celem spotkania było pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły. Na spotkaniu wypracowano propozycje działań mających na celu zwiększenie respektowania norm społecznych przez uczniów i zmniejszenia/wyeliminowania zachowań niezgodnych z normami społecznymi i zasadami obowiązującymi w szkole. 

Raport z ewaluacji przygotuje zespół ds. ewaluacji do końca roku szkolnego.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!