VIII Powiatowy Konkurs Historyczny "500 lat Reformacji na Górnym Śląsku"

Już po raz ósmy, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Studzienicach był organizatorem Powiatowego Konkursu Historycznego. W tym roku tematyka konkursu dotyczyła reformacji na Górnym Śląsku, w związku z uznaniem przez Śląski Urząd Wojewódzki Roku 2017 – rokiem Reformacji. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Parafią Ewangelicko – Augsburską w Pszczynie. Patronat nad nim objął Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Konkurs odbył się gościnnie w salkach znajdujących się obok kościoła ewangelickiego w Pszczynie, po którym uczniowie wraz z opiekunami zostali oprowadzeni przez pastora – księdza Mirosława Czyża.
W tegorocznych potyczkach wzięło udział 11 dwuosobowych zespołów ze szkół podstawowych z terenu powiatu pszczyńskiego. Uczniowie wypełnili test wiedzy oraz wykonali zadania praktyczne przygotowane w oparciu o wskazane publikacje. Uczestnicy musieli dowieść nie tylko swojej wiedzy o Reformacji w Europie oraz na Górnym Śląsku, ale również wykazać się umiejętnościami takimi jak: praca z materiałem ikonograficznym czy praca z filmem. Test i zadania miały przybliżyć uczniów do podjęcia pracy w drukarni Scharffenberga, dlatego musieli odszyfrować informacje zawarte na gipsorytach, zaprojektować symbol kościołów protestanckich oraz odczytać za pomocą lusterek informacje zawarte na płytkach drzeworytniczych, by następnie dopasować do nich fotografie. Bardzo dobrze poradziły sobie z tymi zadaniami drużyny ze SP z Radostowic, SP nr 6 z Czarkowa, SP ze Studzionki oraz SP nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, które uplasowały się na podium. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Nad konkursem czuwała komisja w składzie: dr Halina Nocoń - dyrektor ZSP Studzienice, dr Maria Szostak - metodyk historii, mgr Julia Rott - Urbańska - IBR, mgr Katarzyna Pławecka - nauczyciel ZSP w Studzienicach.

Za owocną współpracę oraz okazaną życzliwość dziękuję również Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pszczynie oraz Instytutowi Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Organizator konkursu: Agnieszka Chlebek - Rolska

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!