Badania kompetencji piątoklasistów

ROK SZK. 2016/17

W minionym roku szkolnym piątoklasisci wzięli udział w ogólnopolskich zewnętrznych badaniach w zakresie j. polskiego i matematyki, lecz były to badania cykliczne, a nie jednorazowe, jak diagnozy w ubiegłych latach. 
Jak co roku, szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego "Lepsza szkoła" z j. polskiego i matematyki
oraz w tym roku do Przedmiotowej Diagnozy z Nową Erą z matematyki.
Brawa dla naszych uczniów. Wyniki są bardzo zadawalające!

 ROK SZK. 2015/16

Diagnoza kompetencji piątoklasistów (K5) to kontynuacja przeprowadzonej w 2014 roku Diagnozy umiejętności matematycznych (DUMA) przeprowadzonej przez IBE. W 2015 r. dołączono do tego sprawdzenie umiejętności kształconych na lekcjach języka polskiego, a w 2016 r. diagnoza została uzupełniona o część przyrodniczą.

Celem diagnoz nie jest sprawdzenie, czy uczniowie osiągnęli poziom wiedzy i umiejętności wymaganych w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. To na co dzień sprawdzają nauczyciele. Chodzi natomiast o dostarczenie informacji nauczycielom przedmiotowym klas IV-VI o tym, jak dzieci myślą, jak radzą sobie w znanych, ale i w nowych sytuacjach. Zadania są celowo tak zaplanowane, żeby wykraczały poza to, co dzieci ćwiczyły na lekcjach, ale jednocześnie tak, by uczniowie mogli poradzić sobie z problemem „na piechotę”. Diagnozy nie są oczywiście oderwane od obowiązującej podstawy programowej.

Nasze wyniki z badania K5:

KOMPETENCJE POLONISTYCZNE:

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE:

 

KOMPETENCJE PRZYRODNICZE:

 ROK SZK. 2014/15

Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa) to badanie kompetencji uczniów klas V. Swoją formą i rodzajem użytych w nim zadań nawiązywało do sprawdzianu po szkole podstawowej, który w roku 2015 po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Po raz pierwszy będzie on sprawdzał kompetencje dzieci, które od początku swojej edukacji uczyły się według nowej podstawy programowej. Sprawdzian ten będzie miał nową formułę – będzie w nim wydzielona część polonistyczna, matematyczna i językowa. W zakresie matematyki będzie on sprawdzał, oprócz wymagań szczegółowych, także umiejętności opisane w wymaganiach ogólnych podstawy: umiejętność modelowania matematycznego, tworzenia strategii rozwiązania oraz prowadzenia prostego rozumowania i wnioskowania.

Dlatego, żeby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniach do sprawdzianu, Instytut Badań Edukacyjnych zaoferował możliwość udziału w ogólnopolskim badaniu, do którego przystąpiliśmy dobrowolnie, a poniżej uzyskane wyniki:

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!