Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
ul. św. Jana Pawła II 74
43-215 Studzienice
woj. śląskie

tel./fax 32 211 52 01 Sekretariat
tel. 32 211 51 12 Intendentka/przedszkole 
tel. 668 135 664 Dyrektor
tel. 882 713 956 Świetlica

e-mail: zsp_studzienice@pze-pszczyna.pl

Dane płatnika:
Nabywca:
Gmina Pszczyna
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna
NIP 638 180 82 50

Odbiorca:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach,
ul. św. Jana Pawła II 74
43-215 Studzienice

Organ Prowadzący szkołę i przedszkole:
Gmina Pszczyna
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie
ul. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 40 67, 32 210 28 56, 32 210 28 57, 32 210 28 58, 32 210 28 59

Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 2193

Organ nadzoru pedagogicznego:
Kuratorium Oświaty w Katowicach

KO Delegatura w Bielsku – Białej
ul. Piastowska 44
43-300 Bielsko – Biała
tel. 33 812 2645

Inspektor Ochrony Danych /IOD/ dla ZSP w Studzienicach:
Wojciech Kiełkowski,
Pszczyński Zarząd Edukacji,
ul. Zdrojowa 4
email: iod@pze-pszczyna.pl, tel. (32) 212-85-60

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!