Sprawdziany zewnętrzne kl. III

 R. szk. 2016/17

 Uczniowie klas III a i III b przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Kompetencji Trzecioklasisty LUPA wydawnictwa GWO. Przeprowadzono test polonistyczno - społeczno – przyrodniczy oraz test matematyczny. Oba testy zostały napisane powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej.

 R. szk. 2015/16

Diagnoza kompetencji trzecioklasistów (K3) to kontynuacja Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) przeprowadzonego przez IBE w 2014 r.
W roku 2016 diagnoza została uzupełniona o część przyrodniczą.
Celem diagnozy nie jest sprawdzenie, czy uczniowie osiągnęli poziom wiedzy i umiejętności wymaganych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. To na co dzień sprawdzają nauczyciele. Chodzi natomiast o dostarczenie informacji nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej o tym, jak dzieci myślą, jak radzą sobie w znanych, ale i w nowych sytuacjach. Zadania są celowo tak zaplanowane, żeby wykraczały poza to, co dzieci ćwiczyły na lekcjach, ale jednocześnie tak, by uczniowie mogli poradzić sobie z problemem „na piechotę”. Diagnozy nie są oczywiście oderwane od obowiązującej podstawy programowej.

Badanie z języka polskiego było ukierunkowane na rozumienie tekstu czytanego, przede wszystkim w obszarze wyszukiwania informacji i wnioskowania oraz analizy i interpretacji. Do zdobycia było 16 pkt. Najwięcej tj. 14 pkt (88%) zdobyło 4 uczniów, 13 pkt (81%) zdobyło 2 uczniów.
W badaniu z matematyki szczególną uwagę zwrócono na umiejętności rachunkowe w zakresie sprawności rachunkowej i rozumowania w arytmetyce.
Do zdobycia było 17 pkt. Najwięcej tj. 17 pkt (100%) zdobył A. Molak, 16 pkt (94,1%) uzyskało 2 uczniów.
W zakresie przyrody diagnozowano: rozumienie i korzystanie z metody badawczej, posługiwanie się warsztatem badacza, błędne przekonania, wykorzystanie wiadomości i zastosowanie umiejętności przedmiotowych.
Do zdobycia było 15 pkt. Najwięcej tj. 11 pkt (73%) zdobyło 2 uczniów, 10 pkt (67%) zdobyło 3 uczniów.

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU OPERON :

 SZKOŁA

WOJEWÓDZTWO

KRAJ

JĘZYK POLSKI

85%

79%

80%

MATEMATYKA

83%

75%

76%


R. szk. 2014/15 

Ogólnopolskie Badanie Trzecioklasistów OPERON napisało 18  czyli 100% uczniów klasy III. Sprawdziano umiejętności z języka polskiego w zakresie czytania, pisania i elementy wiedzy o języku. Z matematyki badano liczenie i sprawność rachunkową, umiejętności praktyczne oraz rozwiązywanie zadań tekstowych. W każdym zakresie szkoła na tle województwa i kraju wypadła powyżej średnich.
Średnia z języka polskiego szkoły wyniosła 85%, województwa 79%, kraju 80%.
Wyniki szkoły z matematyki to 83%, województwa 75%, kraju 76%.

O wysokim poziomie świadczy wynik 4 uczennic, które uzyskały z języka polskiego i matematyki 100% czyli 20 pkt,
wyniki 8 uczniów z obu testów otrzymało mieściły się w zakresie od 20 do 17pkt . 

Umiejętności uczniów oceniane w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty utrzymują się na dobrym poziomie. Należy nadal rozwijać czytanie ze zrozumieniem, pisanie i elementy wiedzy o języku oraz liczenie, rozwiązywanie zadań tekstowych i umiejętności praktyczne. Poprzez aktywność językową i matematykę w działaniu dzieci w praktyce opanowują „tajniki” wiedzy.


R. szk. 2013/14
 

Z dużą satysfakcją przedstawiamy wyniki Ogólnopolskiego Badania Umiejetności Matematycznych Trzecioklasistów 
przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych 20 maja 2014r.:

  

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty kończy pierwszy etap edukacji, jest jego podsumowaniem. Dostarcza informacji o pracy szkoły, nauczycieli i uczniów. Jest źródłem wiedzy o tym, które umiejętności uczniowie już dobrze opanowali, a nad którymi warto jeszcze popracować.
Uzyskane dane, porównane z wynikami sprawdzianu po szóstej klasie, pozwalają stwierdzić, czy potencjał ucznia został odpowiednio wykorzystany.

Tegoroczna edycja odbyła się 10 kwietnia 2014 r., a poniżej uzyskane wyniki:

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!