O NASZEJ SZKOLE NA KONFERENCJI W WARSZAWIE

W dniach 7-9 czerwca 2018 roku czteroosobowa grupa nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach wzięła udział w wydarzeniu POWERGEDON 2018 w Warszawie.

Powergedon to wydarzenie zainicjowane z okazji 60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz na 30-lecie programu Erasmus+ w Europie.
W wydarzeniu wzięło udział 20 czteroosobowych drużyn z różnych szkół w Polsce realizujących projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Naszą placówkę reprezentowali: dyrektor Halina Nocoń, Iwona Przemyk – koordynator projektu oraz członkowie zespołu projektowego: Aleksandra Gregorczyk oraz Katarzyna Pławecka.
Celem POWERGEDONU było wsparcie placówek oświatowych w budowaniu dobrych relacji w zespołach projektowych, tzw. „team building”, ulepszenie elementów pracy zespołowej, podział obowiązków, motywacja do działania, wspólne rozwiązywanie problemów.

7 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja pod nazwą „Rewolucja 4.0 – Kompetencje 4.0”. Przedstawiono zmiany, jakie czekają polski przemysł i szkoły w związku ze zbliżającą się rewolucją technologiczną i wynikającą z tego reorientacją procesu edukacji.
Jednym z prelegentów podczas konferencji była Dyrektor Halina Nocoń, której wystąpienie pt. Razem możemy więcej, czyli o efekcie synergii i jej rezultatach w realizacji projektu POWER „ENTER dla TIK - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno - komunikacyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach”, ilustrowane prezentacją Pani Katarzyny Pławeckiej, spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i określono zostało jako przykład dobrej praktyki.

Nauczyciele mieli również okazję zapoznać się nową inicjatywą FRSE, jaką jest Mobilne Centrum Edukacyjne.

Hasłem drugiego dnia POWERGEDONU było „Starcie z historią”. Na nauczycieli z całej Polski czekały zmagania siłowe i historyczne, nawiązujące tematyką do epoki szlachecko-rycerskiej. Zadania realizowane przez drużyny nawiązywały do tematyki potrzebnej w trakcie realizacji projektów, miały na celu budowanie poprawnych relacji w zespołach projektowych, poprawę komunikacji, rozwiązywanie problemów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy zespołami projektowymi.
Zmagania rozpoczęły się od przygotowania przez każdą drużynę własnego herbu. Nasz nosił tytuł „Gryfne mają Power”. Zespoły miały do wykonania 16 zadań na 16 stanowiskach zwanych GRODAMI, np. gród zaplątanych, gród księżniczki z wieżą, gród zaszyfrowanych, gród plebejski, gród pszczelarza, gród zielarza. Na każdym stanowisku drużyna musiała wykonać nieraz bardzo trudne zadania, za które przydzielano punkty. Nasza drużyna zdobyła 7. miejsce na 20 uczestniczących drużyn.

Spotkanie w Warszawie było okazją do wymiany doświadczeń, w szczególności w zakresie realizacji projektów europejskich.

 

 

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!