Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Studzienicach zostało założone w r. szk. 2019/20. Inicjatywa działań wolontariackich jest skierowana do uczniów klas VI-VIII. Opiekunami Koła są P. H. Kokot i P. G. Nowak oraz od roku szkolnego 2021/22 również P. E. Witkowski.

Od wielu lat w naszej szkole kładziemy nacisk na kształtowanie u dzieci, już od wieku przedszkolnego, wlaściwych postaw proekologicznych oraz charytatywnych, na dostrzeganie potrzeby pomagania drugiemu człowiekowi, środowisku, zwierzętom itd. na różnych płaszczyznach i uświadamiamy dzieciom ogromne potrzeby w tym zakresie. Motto prowadzonych przez nas działań brzmi "Każdy może zrobić coś, ale wspólnie możemy naprawdę dużo!" i od początku zostało ono przyjęte z dużym zrozumieniem przez naszych uczniów i rodziców, dlatego też mogliśmy liczyć na ogromne zaangażowanie i odzew wobec wszystkich podejmowanych inicjatyw, a tym samym wspaniałe ich efekty. Ogromnie za to wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Aby przybliżyć naszym uczniom ideę wolontariatu i jeszcze bardziej uwrażliwić na potrzeby innych oraz być może pozwolić na odkrywanie w sobie wewnętrznej potrzeby pracy w charakterze wolontariusza w przyszłości, nasze działania zostały nieco sformalizowane i ujęte w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu. Co roku do regulaminu dołączymy też Plan pracy na kolejny rok szkolny.

Inicjatywy Koła Wolontariatu podjęte na starcie swojej działalności w ciągu roku szkolnego 2019/20:

 1. Spotkanie organizacyjne chętnych do pracy wolontariuszy, wybór Rady Wolontariatu, omówienie planowanych działań.
 2. Wybór wolontariuszy odpowiedzialnych za prowadzone w szkole i w przedszkolu zbiórki.
 3. Włączenie się w akcję "Kredkobranie", której celem jest pomoc dzieciom na Litwie, Ukrainie i Białorusi i przeprowadzenie dla nich zbiórki artykułów szkolnych, materiałów plastycznych i papierniczych, przyborów itd. - wrzesień 2019 - na stronie szkoły
 4. Udział opiekunów Koła w spotkaniu inicjującym stworzenie pszczyńskiej sieci wolontariatu.
 5. Włączenie się w akcję "Opatrunek na ratunek" - zbiórka materiałów opatrunkowych i przyznanie naszej szkole wyróżnienia "Szkoła z misją" przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.
 6. Włączenie się w pomoc na rzecz ubogich i bezdomnych z ok. organizowanego w Katowicach Światowego Dnia Ubogich - zbiórka chusteczek higienicznych, nawilżanych i rękawic lateksowych.
 7. Udział 3 wolontariuszy z kl. VI b w szkoleniu "ABC wolontariatu" prowadzonym przez przedstawicieli Centrum Wolontariatu z Katowic.
 8. Włączenie się w zbiórkę "Dzieciaki oddają pluszaki" organizowaną przez Fundację Pomaluj mój świat z Bielska-Białej na rzecz pomocy podopiecznym fundacji.
 9. Zaangażowanie naszych wolontariuszy w podsumowanie październikowych zbiórek - segregacja, podliczenie, pakowanie.
 10. 14 listopada - Światowy Dzień Ubogich - odniesienie się do potrzeb pomocy bezdomnym i ubogim oraz oraz aktualizacja gazetki.
 11. 5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - uhonorowanie naszych wolontariuszy symbolicznymi serduszkami wraz z życzeniami wytrwałości w podjętej bezinteresownej pracy;
 12. 2 stycznia - odbiór trzeciej serii nakrętek zebranych w 1. półroczu;
 13. 5 lutego - wysłanie serii listów do dzieci w ramach "Marzycielskiej poczty";
 14. Ogłoszenie konkursu zbierania telefonów komórkowych "Każdy telefon się liczy" na cele projektu "Zbieramto w szkole", który potrwa od 24.02 do końca roku szkolnego - zajęliśmy II miejsce w Polsce.
 15. Systematyczny udział w zbiórkach odzieży używanej w ramach "Ubrania do oddania" na cele wybranych kampanii misyjnych, m. in. Rowery dla kleryków na Madagaskarze, Dom dla Niriny iinne.
 16. Zdobycie Certyfikatu "Szkoła z misją" w ramach sercańskiego projektu "ZbieramTo w szkole" - I miejsce w kraju

Nasze działania z udziałem uczniów zostały zawieszone od 11 marca z powodu zamknięcia szkół.

O działalności Szkolnego Koła Wolontariatu w kolejnych latach będzie można przeczytać na stronach podsumowujących akcje w danym roku szkolnym.

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!