Informacje dla rodziców

 ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE OD 1 września 2023 roku

           Z dniem 1 września 2023 r. wchodzi w życie uchwała zmieniająca opłatę z 1,14 zł na 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Uzasadnienie:

          Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego. Zgodnie z zapisami art. 52 ust. 4 w/w ustawy maksymalna wysokość opłaty podlega waloryzacji. Minister Edukacji i Nauki w obwieszczeniu z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogłosił, że maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, po waloryzacji, wynosi 1,30 zł (dotychczasowa wysokość opłaty to 1,14 zł).

 

-----------------------

 

Podaruj 1,5 % podatku dla przedszkola i szkoły w Studzienicach

SZANOWNI RODZICE,
MIESZKAŃCY STUDZIENIC, PRZYJACIELE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA!
Trwa czas rozliczeń podatku za 2022 rok.
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach zwraca się z gorącym apelem do Rodziców i Mieszkańców o przekazanie 1,5 % podatku na rzecz naszej szkoły i przedszkola.

Jednym ze sposobów na wsparcie naszych działań jest przekazanie 1,5% podatku dochodowego.
Informujemy, że w zeszłym roku naszej placówce przekazano kwotę 1573,56 zł. Wymienione środki zamierzamy przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów.

Prosimy o wpisanie w druku PIT:

OPP - Stowarzyszenie "OMNIBUS"
KRS: 0000237488
Cel szczegółowy 1%: ZSP w Studzienicach

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZERWA WAKACYJNA W PRZEDSZKOLACH GMINY PSZCZYNA - WAKACJE 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedszkole w Studzienicach
pełni dyżur w okresie wakacyjnym w sierpniu 2023r.
W terminie 1 lipca-31 lipca 2023r. przedszkole będzie nieczynne


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY 1% PODATKU DLA ZSP W STUDZIENICACH

Informuję, że na konto Stowarzyszenia "Omnibus" wpłynęły środki z wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2021. Na wsparcie ZSP w Studzienicach wpłynęły środki finansowe w kwocie 1573,56 zł. Wymienione środki będziemy mogli wykorzystać zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia tj. pomoce edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszego przedszkola i szkoły.

dyr. Halina Nocoń

 

=============================== 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA DZIECKA I RODZICA

30 sierpnia 2022r. (wtorek) godz.10:00-11:00
31 sierpnia 2022r. (środa) godz.10:00-11:00

===============================

ZEBRANIE OGÓLNE I ODDZIAŁOWE RODZICÓW PRZEDSZKOLA

29 sierpnia 2022r. (poniedziałek) godz.17:00
(Prosimy o przyjście bez dzieci)
===============================

DZIENNIK ELEKTRONICZNY W PRZEDSZKOLU
Instrukcja dla rodziców

Aby zalogować się do dziennika elektronicznego należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Bezpośredni link do dziennika znajduje się w górnym prawym menu naszej strony internetowej. Można też w przeglądarce wpisać adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/pszczyna

  1. Wyświetli się powitalna strona systemu.
  2. Kliknąć przycisk: ZALOGU SIĘ, a następnie: PRZYWRACANIE DOSTĘPU.
  3. Wpisać adres e-mail, podany wychowawcy, zaznaczyć: Nie jestem robotem.
  4. Kliknąć przycisk: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
  5. Sprawdzić skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytać wiadomość i kliknąć link podany w treści, aby nadać własne hasło.
  6. Wprowadzić nowe hasło dostępu do dziennika, i kliknąć przycisk: USTAW NOWE HASŁO.

Od tego momentu można logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!