Logopeda

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2022/23

mgr Katarzyna Utrata

Poniedziałek: 9:15 - 12:45
Wtorek: 8:00 - 13:30
Środa: 8:00 - 13:30
Czwartek: 8:00 - 13:30
Piątek: 10:00 - 12:00

      W naszym zespole prowadzone są zajęcia logopedyczne przeznaczone dla dzieci przedszkolnych oraz dla uczniów kl. I-III. Jednak w miarę potrzeb opieką objęci są również uczniowie klas starszych.

     Celem zajęć jest korygowanie wad wymowy, usprawnianie narządów mowy oraz zwiększanie kompetencji językowych uczniów.

     Na początku roku szkolnego przeprowadzane są badania przesiewowe. Na ich podstawie dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły są kwalifikowani na zajęcia logopedyczne. Wychowawcy klas i rodzice otrzymują informację na temat: wyników badań, formy pomocy oraz terminów zajęć. Zajęcia logopedyczne odbywają się indywidualnie z każdym dzieckiem lub grupowo (do 4 osób).

Zalecenia profilaktyczne dla rodziców

…by słowa wychodziły mi z ust coraz swobodniej…

Rodzicu:
• mów do swojego dziecka i rozmawiaj z nim;
• opowiadaj, czytaj mu i komentuj, co robisz;
• baw się z nim, aby stymulować jego rozwój;
• kontroluj słuch dziecka;
• poszerzaj wiedzę na temat rozwoju mowy dziecka i sposobów jego stymulowania;
• obserwuj rozwój mowy dziecka, a w razie obaw lub wątpliwości jak najwcześniej zgłoś się na konsultację do logopedy

 

DRODZY RODZICE!

RAZEM DBAJMY O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ NASZYCH DZIECI.

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

1. W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci posiadające orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej oraz uczniowie zakwalifikowani do terapii podczas badań przesiewowych.

2. Rodzic podpisuje pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.

3. Zajęcia odbywają się w terminie ustalonym przez logopedę. Czas trwania zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

4. W uzasadnionych przypadkach, logopeda może prosić rodzica o wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych lub konsultacji (np. psycholog, pedagog, laryngolog, ortodonta, neurolog) niezbędnych do podjęcia lub prowadzenia dalszej i skuteczniejszej terapii.

5. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych.

6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy – utrwalanie ćwiczeń w domu. Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane w domu codziennie przez 10-15 minut, zawsze w obecności rodzica.

7. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na systematyczności i regularności ćwiczeń, aż do opanowania materiału niezbędnego do korekty rozpoznanej wady lub zaburzenia mowy.

8. Nieusprawiedliwione i powtarzające się nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy (np. kilkukrotny brak zeszytu na zajęciach) oznacza rezygnację z terapii, w to miejsce placówka obejmuje terapią kolejne dziecko potrzebujące pomocy.

9. Rodzice mają prawo zwrócić się do logopedy z prośbą o pomoc w przypadku pojawiających się wątpliwości.

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!