Edukacja regionalna

 JESTEM EUROPEJCZYKIEM, POLAKIEM, ŚLĄZAKIEM, STUDZIENICZANINEM

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Studzienicach od wielu lat realizuje edukację regionalną. W swoim dorobku ma między innymi 5 innowacji pedagogicznych z tego zakresu, nagrodę w konkursie Fundacji Kultury „Małe Ojczyzny – Tradycja dla przyszłości”, nagranie programu telewizyjnego o działaniach w zakresie edukacji regionalnej przez ekipę filmową Działu Form Dokumentalnych Programu II TVP S.A. - cykl „Nasze miejsce” oraz udział w finale konkursu „Szkoła z tradycją”. Edukacja regionalna jest jednym z priorytetowych działań szkoły, w myśl hasła: Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie chleb smakuje najbadziej. 

Mamy także napisaną po śląsku WIZJĘ (Jak widzymy naszych szkolorzy za pora lot?) oraz MISJĘ naszej placówki (Co robiymy, żeby nasze bajtle wyrosły na porzondnych ludzi?). 

W szkole prowadzone są lekcje edukacji regionalnej (klasa I, II, III, IV - przedmiot interdyscyplinarny), realizuje się autorskie programy edukacji regionalnej, uczniowie uczestniczą w konkursach regionalnych – plastycznych, gwarowych, grafiki komputerowej, historycznych. Szkoła organizuje konkursy gminne i powiatowe o tematyce regionalnej, a także wycieczki regionalne i cykliczne wieczory regionalne.

W szkole działa zespół regionalny Gryfne Bajtle.

Pielęgnujemy naszą gwarę - film "Żdżadło Puchatka"

Najważniejsze sukcesy w poprzednich latach:

 •  W 2010 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 zdobyli 1. miejsce w kategorii klas I - III w Wojewódzkim Konkursie - Edukacja Regionalna w Szkole.

        Artykuł na stronie kuratorium: Kto najlepiej krzewi wiedzę o regionie.

        Film o konkursie.

 • W 2011 roku uczniowie zdobyli 2. miejsce w II edycji Wojewódzkiego Konkursu - Edukacja Regionalna w Szkole:

          Przeczytaj relację.

         Zobacz fotorelację.

 • W 2012 roku dzieci z Przedszkola Publicznego nr 18 w ZSP otrzymały główną 1. nagrodę w III edycji Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja Regionalna w szkole

Relacja na portalu pless.

Edukacja regionalna w roku szkolnym 2022/2023

Edukacja regionalna w roku szkolnym 2021/2022

Edukacja regionalna w roku szkolnym 2020/2021

Edukacja regionalna w roku szkolnym 2019/2020

 Edukacja regionalna w roku szkolnym 2018/2019

 Edukacja regionalna w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Edukacja regionalna w roku szkolnym 2016/2017

Edukacja regionalna w roku szkolnym 2015/2016

Edukacja regionalna w roku szkolnym 2014/2015

 Edukacja regionalna w roku szkolnym 2013/2014

Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację edukacji regionalnej - zobacz s.12. biuletynu Urzedu Marszałkowskiego

 

Nauczyciele są twórcami programów autorskich z zakresu edukacji regionalnej:

 • Stąd pochodzę. Program edukacji regionalnej dla klas I - III, M.Bartas, D.Wawrzyczek.
 • Nasz świat. Program edukacji regionalnej dla klas IV - VI - H. Nocoń, B. Sopot-Zembok (wyd. Nasz świat. Program dla klas IV-VI szkoły podstawowej, RODN „WOM”, Samorząd Województwa Śląskiego, Częstochowa 20030.
 • Górny Śląsk. Program edukacji regionalnej dla wszystkich etapów kształcenia. - H. Nocoń i in. (wyd. Związek Górnośląski, Katowice – Opole – Cieszyn 2005) 
 • Ziemia pszczyńska – nasza mała ojczyzna – program interdyscyplinarny dla klasy IV - M.Bartas, A.Chlebek-Rolska, K.Janik, J.Pławecka, K.Pławecka, Z.Świergolik, K.Wadas.
 • Ziemia pszczyńska pieśnią i tańcem malowana - program dla klas 1. etapu edukacyjnego - K. Janik.
 • Wokół zwyczajów i tradycji Górnego Śląska - program innowacji pedagogicznej - A. Chlebek-Rolska.
 • Studzienickie bajtle - program edukacji regionalnej dla przedszkola - G.Janosz, B.Morkisz.
 • Tajemnice ziemi pszczyńskiej - program zajęć pozalekcyjnych - A. Chlebek-Rolska.
 • „Klub Regionalisty – wokół historii i legend Górnego Śląska i Wielkopolski”, A.Chlebek -Rolska;

 Nauczyciele naszej szkoły są autorami publikacji z zakresu edukacji regionalnej. Najnowsze publikacje:

Dyrektor H.Nocoń prowadzi stronę internetową: Edukacja regionalna na ziemi pszczyńskiej

Wykaz publikacje z zakresu edukacji regionalnej autorstwa naszych nauczycieli:

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!