Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY DATAMI SPISANA

Najstarsze zachowane zdjęcie uczniów studzienickiej szkoły z 1926 roku 

Szkoła w czasach pruskich:
do 1819r. - Dzieci ze Studzienic uczęszczają do szkoły w Starej Wsi. Do szkoły tej uczęszczali uczniowie ze Studzienic, Jankowic, Starej Wsi, Czarkowa, Radostowic, Kobióra i Piasku.
Frekwencja uczniów wynosiła zaledwie około 25%.
1819-1837- Nauka odbywa się w Studzienicach w wynajętej izbie w domu Szymona Urdzonia. 
Na naukę przychodziły dzieci z Jankowic, Piasku, Kobióra i Studzienic.
1837r. - Wybudowanie nowej murowanej szkoły w Studzienicach.
1848r. - W czasie epidemii tyfusu jedną z sal szkolnych zamieniono na szpital dla chorych dzieci.
1853r. - Szkołę wizytuje radca szkolny biskup Bernard Bogedain.
1861r. - Studzienicka szkoła jednoklasowa liczy 253 dzieci.
1874r. - W Jankowicach utworzono szkołę - do Studzienic uczęszczają tylko dzieci ze Studzienic i Piasku.
1882r. - Ze Studzienic odchodzą dzieci z Piasku, dla których wybudowano nową szkołę.
1907r. - Przebudowa szkoły.

Absolwenci trzyklasowej polsko-katolickiej szkoły w Studzienicach, rok 1933.

Szkoła w państwie polskim:
1922r. - przejęcie szkoły przez władze polskie po plebiscycie.
Kierownikiem szkoły zostaje Droziński z Mesznej.
od 1961r. - rozbudowa szkoły.
1986-1992 - przebudowa i modernizacja szkoły.
1999r. - reforma systemu oświaty - placówka staje się szkołą sześcioklasową.
2001r. - powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach.
2002-2003 - wybudowanie sali gimnastycznej.
2003r. - przeniesienie  przedszkola do budynku szkoły.
2006-2007 - wybudowanie łącznika szkoły z salą gimnastyczną.
2009r. - adaptacja poddasza na cele dydaktyczne.
2013r. - powstanie placu zabaw z programu "Radosna szkoła".
2015r. - budowa parkingu przyszkolnego w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi.
2016r. - powstanie boiska wielofunkcyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
2017r. - reforma systemu oświaty - szkoła staję się ośmioklasową szkołą podstawową,
2021r. – modernizacja antresoli sali gimnastycznej na cele dydaktyczne.
2022r. – powstanie Strefy Aktywności Sportowej i Zdrowotnej (siłownia zewnętrzna).
X 2022r. - rozpoczęcie budowy przedszkola w Studzienicach

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY

1819-1821  Nauczyciel i kierownik szkoły jednoklasowej Antoni Nachtigal
1821-1848  Nauczyciel i kierownik szkoły jednoklasowej Karol Spitz z Pszczyny
1848-1855  Nauczyciel i kierownik szkoły jednoklasowej Piotr Tomanek
1855-1893  Nauczyciel i kierownik szkoły jednoklasowej Eduard Bautzke
1893-1906  Nauczyciel i kierownik szkoły jednoklasowej Gustaw Blasel z Pyskowic
1907-1910  Nauczyciel i kierownik szkoły Alfons Hollman z Dolnego Śląska
1910-1918  Nauczyciel i kierownik szkoły Joseph Radetzki
1918-1921  Nauczyciel i kierownik szkoły Jerzy Ruckert ze Świdnicy
1921-1923  Kierownik szkoły Ludwik Droziński z Mesznej
1923-1935  Kierownik szkoły Roman Rychły
1935-1937  Kierownik szkoły Paweł Gwóźdź
1937-1939  Kierownik szkoły Jan Wyrwiok
1945-1946  Kierownik szkoły Zygmunt Brand
1946-1947  Kierownik szkoły Stanisław Gypno
1947-1948  Kierownik szkoły Leopold Janeczko
1948-1971  Kierownik szkoły Władysław Mróz
1971-1974  Dyrektor szkoły Włodzimierz Sozański
1974-1977  Dyrektor szkoły Anna Widłok
1977-1994  Dyrektor szkoły Włodzimierz Sozański
1994-2006  Dyrektor szkoły mgr Zygmunt Jeleń
2006-nadal Dyrektor szkoły dr Halina Nocoń

 

 

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!