Dyrektor ZSP

Dyrektor ZSP w Studzienicach - dr Halina Nocoń

 

Halina Nocoń

 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 • ekspert Minsterstwa Edukacji i Nauki ds. awansu zawodowego nauczycieli,
 • doktor nauk humanistycznych, doktorat z zakresu historii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach,
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Podyplomowych Studiów: Filologii Polskiej, Studiów Wiedzy o Regionie, Zarządzania Oświatą,
 • absolwentka Studiów Podyplomowych z Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
 • absolwentka Studiów Doktoranckich z Historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
 • absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty w Collegium Civitas w Warszawie,
 • absolwentka "Akademii Menadżera Oświaty",
 • przewodnik i pilot turystyczny; przewodnik po Muzeum Zamkowym w Pszczynie,
 • 35 lat pracy w zawodzie nauczyciela, od 2006 roku dyrektor ZSP w Studzienicach, 
 • laureatka nagród Śląskiego Kuratora Oświaty (1998r., 2016r.) oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej (1999r., 2021r.) 

Publikacje: m.in.

 • autorka innowacji pedagogicznej „Edukacja regionalna w nauczaniu języka polskiego”,
 • autorka kilkudziesięciu publikacji metodycznych i naukowych; wystąpienia na konferencjach naukowych, m.in. na temat edukacji regionalnej,
 • autorka 3 książek historycznych i zeszytów ćwiczeń dla uczniów,
 • współautorka publikacji z zakresu edukacji regionalnej: "Dziedzictwo historyczno-kulturowe ziemi pszczyńskiej. Podróż przez cztery pory roku", Pszczyna 2013,
 • współautorka programów edukacji regionalnej "Nasz świat" dla klas IV - VI i "Górny Śląsk" dla wszystkich etapów kształcenia,
 • redaktorka publikacji: "W kręgu Karola Goduli. Informacje i inspiracje dydaktyczne, Regionalny Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Katowice 2012,
 • współautorka "Monografii Pszczyny" Pszczyna 2014, współautorka "Monografii Mikołowa" Mikołów 2022;
 • autorka i administrator strony internetowej: Edukacja regionalna na ziemi pszczyńskiej /archiwalna/.
 • autorka licznych artykułów historycznych m.in. w "Kronikach Pszczyńskich", czasopiśmach "Zaranie Śląskie", "Strony Ziemi Pszczyńskiej"

Doświadczenie zawodowe:

 • nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Studzienicach,
 • nauczyciel akademicki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 
 • nauczyciel Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie,
 • edukator WOM w Katowicach oraz "Algorytm" w Tychach,
 • mentor Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,
 • kierownik kursów internetowych Centrum Edukacji Obywatelskiej i Collegium Civitas w Warszawie,
 • dyrektor ZSP w Studzienicach (od 2006 roku),
 • nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Pełnione funkcje:

 • przewodnicząca komisji "Wojewódzkiego Konkursu - Edukacja Regionalna w Szkole" (Śląskie Kuratorium Oświaty),
 • wiceprzewodnicząca Rady Społeczno-Naukowej Ośrodka Edukacji Leśnej i Hodowli Żubrów w Jankowicach,
 • członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczynie, 
 • członek komisji organizacyjnej "Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku" dla szkół ponadpodstawowych,
 • członek komisji obchodów 150-lecia żubrów pszczyńskich,
 • członek zespołu koordynującego prace komitetu organizacyjnego obchodów 100. rocznicy powstań śląskich i przyłączenia ziemi pszczyńskiej do Polski,
 • członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty,
 • członek Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "OMNIBUS" w Pszczynie,
 • członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej

Najmilsze wyróżnienie - laurka od uczniów

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!