Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
ul. św. Jana Pawła II 74
43-215 Studzienice
woj. śląskie

tel./fax 32 211 52 01 Sekretariat
tel. 32 797 71 50 Intendentka/przedszkole
tel. 882 713 956 Świetlica

tel. 668 135 664  (poniedziałek - piatek 7:30-15:30) - Dyrektor
Dzień konsultacji Rodziców z Dyrektorem ZSP w Studzienicach  - czwartki w godz. 14:00 - 15:00 po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu.

e-mail: zsp_studzienice@pze-pszczyna.pl

 

AE:PL-43743-41794-JSDII-26

Nazwa instytucji w ePUAP: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STUDZIENICACH (43-215 STUDZIENICE, WOJ. ŚLĄSKIE)

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): 
ZSPStudzienice/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do ZSP w Studzienicach dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem ePUAP - Strefa klienta

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach. Na przedmiotowy adres skrytki można przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: Ścieżka dostępu:

Link: ePUAP - KATALOG SPRAW > najnowsze usługi > pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Za pomocą skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach. Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

Dane płatnika:

Nabywca:
Gmina Pszczyna
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna
NIP 638 180 82 50

Odbiorca:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach,
ul. św. Jana Pawła II 74
43-215 Studzienice

Organ Prowadzący szkołę i przedszkole:
Gmina Pszczyna
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie
ul. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 40 67, 32 210 28 56, 32 210 28 57, 32 210 28 58, 32 210 28 59

Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 2193

Organ nadzoru pedagogicznego:
Kuratorium Oświaty w Katowicach

KO Delegatura w Bielsku – Białej
ul. Piastowska 44
43-300 Bielsko – Biała
tel. 33 812 2645

Inspektor Ochrony Danych /IOD/ dla ZSP w Studzienicach:
Wojciech Kiełkowski,
Pszczyński Zarząd Edukacji,
ul. Zdrojowa 4
email: iod@pze-pszczyna.pl, tel. (32) 212-85-60

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!