Procedury bezpieczeństwa w szkole

 PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA PONIŻEJ do pobrania:

  • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach w okresie pandemii COVID-19 OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU
  • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STUDZIENICACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19 + Oświadczenie i deklaracja
  • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach w okresie pandemii SARS-CoV-2 zmieniona po wejściu w życie drugiej aktualizacji Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego + Oświadczenie + Deklaracja

  ----------------------------------------------------

  1. Dokument MEN: BEZPIECZNA SZKOŁA. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole;
  2. Dokument MEN: BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
  3. Dokument ORE: Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodziezy demoralizacją i przestępczością.
  4. Procedura postępowania w przypadku samookaleczeń. Procedura postępowanie w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia.
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Zobacz stronę BEZPIECZNA SZKOŁA

Zgłoś zagrożenie na KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Szkolne komputery kontrolują i internet filtrują programy: 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!