Ślubowanie klas I

Pierwszoklasiści naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami, bowiem 11 października 2018 r., odbyło się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na ucznia.
Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. W ramach realizacji programu integracyjno - adaptacyjnego „Nową drogą pójdziemy odważnie…” w trakcie występu, przez szereg zadań naszych uczniów przeprowadzili koledzy i koleżanki z klas VII i VIII, wcielając się w role konferansjerów oraz bohaterów „Elementarza” – Eli, Iwonki, Oskara i Antka. Uczniowie pięknie śpiewali, tańczyli oraz recytowali. Wykazali się również umiejętnościami liczenia, czytania oraz mówienia gwarą.
To był wyjątkowy dzień, na którym oprócz rodziców, rodzeństwa, Pani dyrektor, nauczycieli i uczniów przybyli również Pani wiceburmistrz Barbara Sopot - Zembok oraz Pan Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
Po uroczystym ślubowaniu Pani dyrektor Halina Nocoń pasowała pierwszoklasitów na uczniów. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe birety, dyplomy, legitymacje oraz grę dydaktyczną. Każda klasa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z zaproszonymi gośćmi i w radosnym nastroju uczniowie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

[AG]

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!