Edukacyjna nagroda na Zamku Królewskim w Warszawie!

ZSP w Studzienicach został laureatem konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „EDUispiracje 2018”

5 grudnia 2018 roku w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród EDUInspiracje i EDUInspirator organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Gala EDUinspiracje 2018, na której rozdano „Edukacyjne Oscary” odbyła się pod hasłem „Podziel się Sukcesem”. Nominacje w konkursie EDUinspiracje przyznawane były przez ekspertów wewnętrznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach był jedną z 5 nominowanych szkół w kategorii: PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Edukacja szkolna.

Zostaliśmy zwycięzcą w kategorii EDUinspiracji za projekt „ENTER dla TIK - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno - komunikacyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach".

Autorkami nagrodzonego projektu były dr Halina Nocoń oraz mgr Iwona Przemyk, która pełniła także funkcję koordynatora projektu. Beneficjentami projektu było 10 nauczycielek przedszkola i szkoły: mgr Mariola Bałuch, mgr Agnieszka Chlebek - Rolska, mgr Joanna Chlebek - Zakrajewska, mgr Aleksandra Gregorczyk, mgr Halina Kokot, dr Halina Nocoń, mgr Joanna Pławecka, mgr Katarzyna Pławecka, mgr Iwona Przemyk, mgr Regina Witoszek.

Projekt realizowany był przez dwa lata, a jego celem było podniesienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli, niezbędne do przygotowania i realizacji innowacji pedagogicznych i projektów międzyprzedmiotowych; doskonalenie umiejętności pracy zespołowej w grupach międzynarodowych oraz zarządzania projektami, niezbędne do realizacji planowanego projektu w ramach akcji KA2 programu Erasmus+; kształtowania u nauczycieli postaw otwartości na zmiany, w aspekcie rozwoju osobistego (pokonywanie bariery technologicznej i językowej) oraz rozwoju zawodowego (wprowadzenie najnowszych form, metod i technik pracy).
Ważnym elementem projektu jest udział dziesięcioosobowej grupy nauczycieli w tygodniowym kursie pt. "ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning" w Saint Julian's na Malcie w dniach 20-28 sierpnia 2016 roku. Udział w zagranicznym doskonaleniu zawodowym poprzedzony był przygotowaniem językowym nauczycieli - doskonalenie języka angielskiego w Szkole Językowej BEST w Pszczynie.
W trakcie realizacji projektu dzieliliśmy się naszą wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, organizując szkolenie TIK dla nauczycieli gminy Pszczyna – oraz szkolenie “Stop motion animation with the app JellyCam” dla nauczycieli z Belgii, Finlandii, Łotwy, Norwegii i Słowacji. Organizowalismy konkursy integrujące wiedzę i wykorzystujące ICT, m.in. Powiatowy Konkurs Historyczno-Przyrodniczo-Informatyczny "Z biegiem Wisły", Szkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy, Szkolny Konkurs Mitologiczny, Szkolny Konkurs "Matematyka w historii". W ramach projektu uczyliśmy programowania dzieci przedszkolne - "Przedszkolaki kodują z Ruby" oraz organizując: Noc z kodowaniem, warsztaty Ozoboty w akcji, HOUR OF CODE - Godzina kodowania, CODE WEEK - Europejski Tydzień Kodowania.
W ramach upowszechniania wiedzy, umiejętności i doświadczenia zdobytego podczas szkolenia realizujemy projekt ERASMUS+ The ICT road to STEM through TCC. (The Information and Communications Technology road to Science, Technology, Engineering and Mathematics through Transnational Collaboration and Communication).
Umiejętności informatyczne pomocne były podczas prowadzenia strony internetowej i prowadzenia blogów edukacyjnych: blogu przedszkolnego W KRAINIE BIEDRONEK, 3 blogów klasowych: W KRAINIE KLAS TRZECICH, O NAS CO NIECO, Z NOTATNIKA PRZYRODNIKA blogu świetlicowego NA SZKOLNYM STRYCHU, blogu historyczno-regionalnego WOKÓŁ HISTORII, TRADYCJI I LEGEND, blogu religijnego DZIECI PRZY STUDNI. ŻYCIE RELIGIJNE DZIECI ZE STUDZIENIC.
Wdrażaliśmy innowacje pedagogiczne z wykorzystaniem ICT: innowację pedagogiczną “Europejskie Wędrówki z Syriuszem”; innowację metodyczno - programową “Śląskie Podróże Historyczne”, innowację pedagogiczną “Bawimy się i programujemy z Ruby”. Wykorzystując ICT, tworzyliśmy autorskie materiały edukacyjne, m.in. nagrodzone w konkursie Muzeum Prasy Śląskiej scenariusze lekcji muzealnych.

Na zaproszenie FRSE o naszym projekcie opowiedzieliśmy nauczycielom z całej Polski na konferencji "Rewolucja 4.0. - Kompetencje 4.0." w Warszawie w czerwcu 2018 roku. Jednym z prelegentów konferencji była Dyrektor Halina Nocoń, której wystąpienie pt. Razem możemy więcej, czyli o efekcie synergii i jej rezultatach w realizacji projektu POWER „ENTER dla TIK - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno - komunikacyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach”, ilustrowane prezentacją Pani Katarzyny Pławeckiej, spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i określono zostało jako przykład dobrej praktyki.

Promowaliśmy nasze projekty europejskie na targach projektów podczas Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji na Stadionie Narodowym w Warszawie – we wrześniu 2018 roku.

Nauczycielka naszego przedszkola i szkoły Pani Aleksandra Gregorczyk zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Nauczyciel z POWER-em". Konkurs był inicjatywą mającą na celu wyróżnienie osób biorących udział w zagranicznych mobilnościach oraz promocję najciekawszych efektów projektów mobilności realizowanych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014-2017.

W dniu 13 grudnia 2018 roku na sesji Rady Gminy Pszczyna przedstawiono nasz nagrodzony projekt, a przedstawiciele szkoły otrzymali gratulację od Burmistrza Pszczyny i Rady Miasta.

Projekt pokazał jak ważna jest współpraca nauczycieli i działanie zespołowe dla podnoszenia jakości edukacji. Mamy nadzieję, że nasze działania i realizowane projekty będą mieć wpływ na przyszłość naszych uczniów, ich dalszą edukację i pracę oraz społeczną aktywność!

 

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!