Dobra wiadomość - będzie nowy parking przy szkole!

We wtorek 8 lipca burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz Skarbnik gminy Artur Krawczyk podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Klemensa Szewczyka w Studzienicach. Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Pszczyna otrzymała 163 973 zł.

W ramach inwestycji planuje się budowę parkingu wraz z wykonaniem systemu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie osi 4 LEADER objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; zostały złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Źródło: www.pszczyna.pl

 

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!