Egzamin ósmoklasisty - nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. 10 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Harmonogram egzaminów
W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Komunikat w sprawie terminu egzaminu ósmoklasisty zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania egzaminu.

Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

Zadania zespołów egzaminacyjnych
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych.

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!