Zakończenie roku szkolnego 2019/20 bez ceremonii - informacja

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Dotarliśmy do końca roku szkolnego!

Panująca w naszym kraju epidemia COVID-19, dosłownie z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nauka zdalna okazała się wyzwaniem, zarówno dla nauczycieli i uczniów. Wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Wszyscy napotykaliśmy trudności, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość.  
Pracowaliśmy wytrwale wszyscy - zarówno Rodzice, jak i Nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie. Pokonaliście trudności i z dumą można powiedzieć, że - mimo przeciwności - rok szkolny kończy się satysfakcją z osiągniętych wyników. Pamiętajmy, że każda sytuacja czegoś nas w życiu uczy! 

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego. Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców odbędzie się 26 czerwca 2020 roku (piątek) w ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Indywidualne rozdawanie świadectw, jeśli pogoda dopisze, odbędzie się na świeżym powietrzu - na boisku szkolnym i na placu zabaw. Harmonogram odbioru świadectw przez uczniów danej klasy zostanie przez wychowawcę podzielony dla mniejszych grup uczniów. Prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin.

Odbiór świadecwa w tym dniu nie jest obowiązkowy.

Przypominam, że rozdanie świadectw musi odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych. Po świadectwo może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczeń nie może przyjść po świadectwo, jeżeli jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

Uczniowie lub rodzice odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne i utrzymywać odstęp między osobami. Obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk. 

Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą towarzyszyć swoim dzieciom podczas odbioru świadectw.

Uczniowie klasy ósmej zobowiązany są do posiadania długopisu, którym podpisywać będą poświadczenie odbioru świadectwa ukończenia szkoły.

Ci, którzy nie będą mogli odebrać świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego, będą mogli odebrać je od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 - 15:00.

Stypendia za wysokie wyniki w nauce (kl. V - VIII) będzie mógł odebrać rodzic w sekretariacie szkoły.

dyr. Halina Nocoń

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!