Informacja dotycząca zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Szanowni Rodzice!

  1. W związku z bardzo trudną sytuacją lokalową szkoły, dotychczasowe pomieszczenia świetlicy szkolnej wykorzystywane będą jako sala dydaktyczna.
  2. Zajęcia świetlicowe prowadzone będą w salce korekcyjno-rehabilitacyjnej, którą zaadaptowano na potrzeby świetlicy (w budynku sali gimnastycznej). W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne oraz przestrzenie szkoły.
  3. Zaleca się rodzicom przeanalizowanie konieczności uczestniczenia dzieci w zajęciach świetlicowych ze względu na trudne warunki, dużą liczbę dzieci wymagających opieki ze względu na zmianowość w szkole oraz obecność w świetlicy dzieci z różnych klas.
  4. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
  5. Ze względów epidemiologicznych ze świetlicy zostają usunięte pomoce dydaktyczne i zabawki, których nie można dezynfekować, inne będą dezynfekowane i poddawane kwarantannie.
  6. Odbiór dzieci ze świetlicy będzie się odbywał z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego rodzica z wychowawcą świetlicy (tel. 882 713 956).
  7. Zaleca się przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy w godzinach przerw szkolnych.

Poniżej KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do świetlicy, którą należy przekazać wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy.

 

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!