Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I - III

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.

Proszę Rodziców o zapoznanie się z wytycznymi.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Przypominamy, że:

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

Sugerujemy, aby w miarę możliwości dzieci nie pozostawały w świetlicy szkolnej, by spełnić wytyczne: Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

Obiady dla uczniów klas I-III będą wydawane z zachowaniem reżimu sanitarnego - zgodnie z wytycznymi.

Lekcje będą odbywały się zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku VULCAN (aktualizowanym w przypadku nieobecności nauczycieli).

 

 

 

 

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!