Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice

Podobnie jak w latach ubiegłych ósmoklasiści będą mogli sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty przez internet już w piątek, 2 lipca, w systemie ZIU (SIOEO) od godziny 10:00.

  •  2 lipca 2021 r. – ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą sprawdzić wyniki na koncie ZIU (wyniki.edu.pl) poprzez login i hasło indywidualne dla każdego ucznia. Uczniowie logują się do systemu za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego ze szkoły. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.
  • 9 lipca 2021 r. – wydawanie zaświadczeń CKE o przystąpieniu do egzaminów i jego wynikach w sekretariacie szkoły w godzinach: 9.00 – 14.00.

Informujemy, że szkoła zgodnie z przepisami prawa prowadzi imienną ewidencję wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia.

Na wyniki z niecierpliwością czekają już uczniowie, którzy biorą udział w rekrutacji do szkół średnich, ale też rodzice i nauczyciele.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!