Przygotowujemy projekt do Budżetu Obywatelskiego 2015

 

 

Przygotowujemy projekt do Budżetu Obywatelskiego 2015 pt. 

Marzenia o bezpiecznym boisku!

Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego
wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach

Trudu napisania wniosku w imieniu Rady Rodziców podjęły się:
Pani Anna Stencel i Pani Marcela Grzywacz
we współpracy z dyrektor ZSP w Studzienicach Panią Haliną Nocoń. 

Jeśli zaproponowane przez nas zadanie przejdzie pozytywnie weryfikację formalną,
poddane zostanie głosowaniu mieszkańców Gminy Pszczyna.
I wtedy wszystko w Waszych rękach! 

Więcej na temat Budżetu Obywatelskiego

WAŻNE TERMINY - PAŹDZIERNIK

10 października 2014 (do godz. 15:00) – koniec możliwości zgłaszania przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu obywatelskiego

14 października 2014 – zakończenie weryfikacji i analizy merytorycznej zgłoszonych zadań przez komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Ogłoszenie na stronie urzędu listy ze wszystkimi pozytywnie zweryfikowanymi propozycjami zadań, na które mieszkańcy będą mogli głosować.

od 15 października do 29 października 2014 (do godz. 15:00) – wybór zadań do zrealizowania w drodze głosowania mieszkańców gminy.

LISTOPAD

3 listopada 2014 – ogłoszenie wyników głosowania oraz włączenie wybranych zadań do projektu budżetu gminy Pszczyna na 2015 rok.

Zatwierdzenie budżetu wraz z wybranymi projektami z budżetu obywatelskiego na rok 2015 przez Radę Miejską.

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 – realizacja wybranych zadań

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!