Dzień Krajobrazu

Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni. Takie otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Spełniają też ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur. Co bardzo ważne, przestrzenie te są rezerwuarami różnorodności biologicznej. Niestety przez nieodpowiedzialne działania otwarte krajobrazy zanikają lub są degradowane. Poważny problem stanowi ekspansja osadnictwa i rozproszona zabudowa, która wykracza poza ukształtowane jednostki osadnicze.Coraz częściej też izolujemy się od siebie, wznosząc bariery w postaci ogrodzeń –nierzadko mało estetycznych –lub wysokich żywopłotów ukształtowanych z roślin o nikłej wartości przyrodniczej. Dzielimy w ten sposób krajobraz na niepowiązane ze sobą fragmenty i niszczymy jego specyficzny charakter. Taka fragmentaryzacja związana jest z różnymi niedogodnościami –od estetycznych po komunikacyjne. Krajobraz to nie tylko panorama, lecz także miejsce, z którym się identyfikujemy, do którego chcemy wracać, którego doświadczamy wszystkimi zmysłami. Często o wartości krajobrazu decyduje jego trwałość, o którą trzeba dbać.

Dlatego w ramach obchodów tego dnia, uczniowie maja możliwości udziału w zajęciach terenowych, konkursie fotograficznym oraz obejrzeniu krótkiego filmu przygotowanego na tą specjalna okazję przez Generalna Dyrekcję Ochrony Środowiska, która również ufundowała nagrody do szkolnego konkursu. Na korytarzu szkolnym umieszczono również gazetkę z krajobrazami z Polski.

[SŁW]

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!