Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ - DZIECI Z OBWODU SZKOLNEGO, CZYLI ZAMIESZKAŁE W STUDZIENICACH

Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny od 14 marca 2023r. na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl
Po wypełnieniu w systemie, formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.
Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.
Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • dzieci odroczone od obowiązku szkolnego

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie: od dnia 14 marca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz.20:00

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOLNEGO

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 14 marca 2023 r. godz. 8:00 do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej w zespole szkolno-przedszkolnym, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola, należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

LINK do Zarządzenia Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!