Zmarł wieloletni Dyrektor naszej szkoły Włodzimierz Sozański

 

Z największym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 3 lutego 2024 roku zmarł wieloletni nauczyciel i dyrektor naszej szkoły Włodzimierz Sozański.

Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Pracownicy i Społeczność Uczniowska
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach

WŁODZIMIERZ SOZAŃSKI

Urodził się 6 czerwca 1940 roku w Probużnej, w województwie tarnopolskim (dziś tereny Ukrainy). W 1945 roku przybył z rodzicami do Katowic, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Następnie kształcił się w Studium Nauczycielskim w Katowicach, wybierając specjalność: nauczanie plastyki i zajęć praktyczno-technicznych. Studiował pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

Od 1963 roku związany był zawodowo ze szkolnictwem, pracując najpierw jako nauczyciel w Goworowie na Dolnym Śląsku, następnie jako kierownik szkoły w Nowej Bystrzycy oraz podinspektor szkolny w Wydziale Oświaty w Bystrzycy Kłodzkiej.
W 1971 roku na własną prośbę został przeniesiony na Górny Śląsk i został kierownikiem Szkoły Podstawowej w Studzienicach, zastępując odchodzącego na emeryturę Władysława Mroza.

Był bardzo zaangażowany w pracę organizacyjną w harcerstwie - prowadził drużyny harcerskie, był etatowym instruktorem harcerskim, a w latach 1974-1977 pełnił funkcję zastępcy Komendanta Hufca ZHP w Pszczynie i należał do głównych organizatorów letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży hufca pszczyńskiego. W latach 1977-1994 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Studzienicach. W latach osiemdziesiątych zainicjował rozbudowę starego budynku szkoły.

Za wkład pracy wniesiony w rozwój placówek oświatowych, którymi kierował oraz pracę harcerską został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1968), Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1969), Brązowym Krzyżem im. J.Krasickiego (1977), Srebrną Odznaka “Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego” (1977), Złotym Krzyżem Zasługi (1984).

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!