Sukces w Wojewódzkim Konkursie Edukacja Regionalna w Szkole

5 czerwca 2024 r. w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie odbył się XIV finał Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – "Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…" (św. Jan Paweł II).
Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem "Region – Ludzie – Legendy" i koncentrowała się wokół podań i legend stanowiących część dziedzictwa kulturowego. Podstawowym celem konkursu było pogłębianie więzi z regionem jego młodych mieszkańców oraz kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji.
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Studzienicach wzięli udział w finale tego konkursu.
Konkurs miał złożoną formułę i przebiegał trzyetapowo. W pierwszym etapie uczestnicy przygotowali sprawozdanie i prezentację z prowadzonych w szkole działań w zakresie edukacji regionalnej.. W ramach drugiego etapu wykonali pracę projektową, angażując w nią całą społeczność uczniowską. Przygotowali spektakl obrazujący legendę związaną ze Studzienicami „Krajspleski diobły” i podsumowali ją w formie sprawozdania i filmu. Finał konkursu odbył się w Koszęcinie i przebiegał w formie bezpośrednich potyczek. Tegoroczny finał składał się z dwóch części: prezentacji zespołowej zrealizowanego projektu oraz przedstawieniu etiudy słowno-ruchowej z udziałem wybranej postaci z mitologii ziemi rodzinnej. Nasi reprezentanci przedstawili postać Połednicy, która odwiedza pracujących w polu, przy żniwach. Dodatkowo punktowany był udział w grze terenowej, w której uczniowie mieli okazję do wykazania się znajomością beboków, utopców i innych stworów z ludowych wierzeń.

Dzięki zaangażowaniu grupy projektowej oraz nauczycielek Pani Katarzyny Pławeckiej i Pani Mileny Pitlok Szkoła Podstawowa w Studzienicach zdobyła III miejsce.

Nagrody i dyplomy dla zwycięskich drużyn wręczyli: II Wicewojewoda Śląski Michał Kopański, Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Tomasz Janikowski. Finał konkursu uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który odbył się bezpośrednio po ceremonii wręczenia nagród.

[KP]

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!