Informacja o podręcznikach szkolnych na rok szkolny 2024/25

Dyrektor ZSP w Studzienicach informuje, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla kl. I - VIII zakupi szkoła z dotacji podręcznikowej.

Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej, a zeszyty ćwiczeń przekazane we wrześniu 2024.

Zeszyty ćwiczeń, których zakup nie zmieści się w kwocie dotacji rządowej, zostaną zakupione ze środków Rady Rodziców (z dochodów ze szkolnej zbiórki makulatury).

Rodzice uczniów kl. I - VIII zobowiązani są do zakupienia materiałów dydaktycznych do przedmiotu religia i uczeń zobowiazany jest je posiadać na pierwszej lekcji religii we wrześniu 2024r.

W roku szkolnym 2024/25 uczniowie uczęszczajacy na religię zobowiązani są do posiadania podręczników z ćwiczeniami Wydawnictwa św. Wojciecha w Poznaniu:

klasa I - „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (dwie części)
klasa II - „Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części)
klasa III - „Pan Jezus nas karmi” (dwie części)
klasa IV - „Pan Jezus jest naszym życiem" (dwie częsci)
klasa V - „Bóg szuka człowieka”(dwie części)
klasa VI - „Jezus nas zbawia” (dwie części)
klasa VII - „Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części)
klasa VIII - “Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (dwie części)

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!