Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Polecamy rodzicom syntetyczne, przystępnie napisane źródło wiedzy na temat dysleksji. Broszura skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące zjawiska dysleksji, rozpoznawania jej ryzyka oraz wspomagania dzieci z tym problemem. Poradnik zawiera m.in. test wiedzy na temat dysleksji, listę objawów ryzyka dysleksji, informacje dotyczące jej genezy i występowania, a także praktyczne wskazania i rozwiązania dotyczące pomocy dzieciom z ryzykiem dysleksji w domu i przedszkolu/szkole.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!