Wyróżnienia "Przyjaciel Szkoły"

18 grudnia 2015 roku podczas imprezy środowiskowej "Jasełka" wręczono wyróżnienia: Honorowy Tytuł "Przyjaciel szkoły".

 

Honorowy Tytuł "Przyjaciel Szkoły" może być przyznany osobom fizycznym, instytucjom i firmom zasłużonym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach. 

Tytuł „Przyjaciela Szkoły” przyznaje się w szczególności za:

 1. systematyczną i bezinteresowną pracę na rzecz Zespołu i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych,
 2. znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz Zespołu, jej uczniów i wychowanków,
 3. publiczne wspieranie i popularyzowanie działań Zespołu, wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.

W tym roku Kapituła w składzie:

 1. Dyrektor ZSP w Studzienicach jako przewodnicząca Kapituły – Halina Nocoń
 2. Przewodnicząca Rady Rodziców – Dorota Kumor
 3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej – Danuta Ryguła, Joanna Pławecka
 4. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Olga Flisiak

przyznała Honorowy Tytuł "Przyjaciel Szkoły":

Pani Marceli Grzywacz

1) za systematyczną i bezinteresowną pracę na rzecz ZSP w Studzienicach i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się w:

 • Inicjatywie, projektowaniu i skutecznym wnioskowaniu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 oraz społecznym nadzorowaniu realizacji projektu: "Marzenia o bezpiecznym boisku! Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach" o wartości 258 000 zł.
 • Inicjatywie, projektowaniu i skutecznym wnioskowaniu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 projektu: "Bezpieczne, estetyczne podwórko szkolne"- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach” o wartości 70 878 zł.

Państwu Annie i Mariuszowi Stenclom

1) za systematyczną i bezinteresowną pracę na rzecz ZSP w Studzienicach i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się w:

 • Inicjatywie, projektowaniu i skutecznym wnioskowaniu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 oraz prowadzeniu społecznego nadzoru nad realizacją projektu: "Marzenia o bezpiecznym boisku! Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach" o wartości 258 000 zł.
 • Inicjatywie, projektowaniu i skutecznym wnioskowaniu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 – projekt: "Bezpieczne, estetyczne podwórko szkolne"- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach” o wartości 70 878 zł.

2) znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz placówki oraz jej uczniów i wychowanków przejawiającą się:

 • we wsparciu materialnym szkoły – m.in. zakup kanapy do kącika wypoczynkowego uczniów;
 • systematycznej pomocy organizacyjnej dla ZSP w Studzienicach.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzienicach 

1) za systematyczną i bezinteresowną pracę na rzecz ZSP w Studzienicach i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się we wspomaganiu szkoły i przedszkola w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

2) za znacząca pomoc materialną i finansową na rzecz placówki oraz jej uczniów i wychowanków przejawiającą się w:

 • bezpłatnym udostępnianiu remizy OSP na potrzeby szkoły i przedszkola: bal karnawałowy dzieci, bal karnawałowy Rady Rodziców, Andrzejki RR, Dzień Babci i Dziadka;
 • wsparciu materialnym przedszkola;
 • pracy na rzecz szkoły, m.in. pielęgnacji drzew, coroczne mycie okien sali gimnastycznej, pomoc w akcji: Zbiórka makulatury.

Osoba, instytucja lub firma, której nadano tytuł "Przyjaciel Szkoły" otrzymuje: akt nadania tytułu w formie dyplomu, pamiątkową statuetkę, miejsce w galerii "Przyjaciół Szkoły" na stronie internetowej.

GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM!

/foto: Agnieszka Szafron, Wiktoria Bartas/

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!