Reforma edukacji

Informujemy, że 9 stycznia 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji od 1 września 2017r.

Kolejne kroki:

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tj. Gmina Pszczyna jest zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwała ta będzie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej)

2. Samorząd zobowiązany będzie do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

3. Kurator oświaty wyda pozytywną opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Opinia kuratora oświaty będzie wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego.  

4. Po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się ze stroną Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat reformy:  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!