Rekrutacja do przedszkola - opublikowanie listy dzieci przyjętych do przedszkola

Informujemy, że zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli gminy Pszczyna w dniu 23 maja 2017r. o godz. 13:00 na gazetce przedszkolnej (I piętro) zostanie opublikowana Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego nr 18 w ZSP w Studzienicach.

-----------------------------------------------------------------------------------

Prosimy Rodzica dziecka zakwalifikowanego o zgłoszenie się do sekretariatu (parter) w terminie od 15 maja 2017r. do 19 maja 2017r. w celu potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Czas pracy sekretariatu: od 7:30 do 15:30.  

-----------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w dniu 15 maja 2017r. o godz. 13:00 na gazetce przedszkolnej (I piętro) zostanie opublikowana Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego nr 18 w ZSP w Studzienicach.

Przypominamy, że sekretariat nie jest uprawniony do udzielania telefonicznej informacji na temat wyników rekrutacji.

WAŻNE:
Dyrekcja ZSP w Studzienicach informuje, że zgodnie z Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2017/2018 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Rekrutacja do przedszkoli Gminy Pszczyna na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie poprzez system elektroniczny.

Rodzice, którzy chcą, aby dziecko uczęszczało do naszego przedszkola, powinni:

KROK 1 - zalogować się na stronie:  przedszkola-pszczyna.nabory.pl  i wypełnić wniosek /portal bedzie aktywny od 11 kwietnia 2017r./;

KROK 2 - wydrukować wniosek i podpisać go,

KROK 3 - złożyć wniosek wraz z oświadczeniem i informacją uzupełniajacą w sekretariacie szkoły (godz. 7:30 - 15:30)

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie w terminie: 11.04.2017r. – 24.04.2017r.

Poniżej ważne dokumenty:

  • ZASADY REKRUTACJI do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2017/2018
  • KRYTERIA obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (Uchwała nr XXXII/359/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r.)
  • TERMINY przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (Zarządzenie nr SG.0050.790.2017 Burmistrza Pszczyny z dnia 23 marca 2017 r.)
  • WNIOSEK w postępowaniu rekrutacyjnym 
  • OŚWIADCZENIE o wielodzietności lub samotnym wychowywaniu dziecka.
  • INFORMACJA uzupełniająca
Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!