Szkolenie nauczycieli w Finlandii

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Studzienicach realizuje w latach 2016 - 2018 międzynarodowy projekt współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstwa strategicznego w dziedzinie kształcenia pod tytułem: The ICT road to STEM through TCC. (The Information and Communications Technology road to Science, Technology, Engineering and Mathematics through Transnational Collaborationand Communication). Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ wraz z partnerskimi szkołami z Belgii, Finlandii, Łotwy, Norwegii i Słowacji. W ramach projektu w lutym tego roku nasi uczniowie uczestniczyli w międzynarodowych wideokonferencjach z uczniami partnerskich szkół.
Fotorelacja z wideokonferencji

W dniach 5 - 11 marca 2017 r. nauczycielki: Mariola Bałuch, Aleksandra Gregorczyk, Halina Kokot, Katarzyna Pławecka, Iwona Przemyk oraz Dyrektor Halina Nocoń uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu w Finlandii w partnerskiej szkole w Porvoo. Szkolenie koncentrowało się na nauce programowania. Nowe podstawy programowe przewidują, że od 1 września 2017 roku nauka programowania będzie stałym elementem kształcenia od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Kształcenie umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego oraz programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, a także innych urządzeń cyfrowych uznaje się obecnie za fundamentalne cele kształcenia informatycznego. Nasi nauczyciele razem z pedagogami z Belgii, Finlandii, Łotwy, Norwegii i Słowacji poznawali programy edukacyjne i narzędzia ułatwiające naukę programowania. 
Nauczyciele uczyli się także, jak przygotować webinarium, jak pracować z aplikacjami MS Office 365 oraz poznali norweską metodę nauczania problemowego: The Nysgjerrigper Method - scientific working methods in primary school.
Na zajęciach

Nauczyciele mieli również okazję poznać fiński system edukacyjny, który uważany jest za jeden z najlepszych na świecie. Według badań międzynarodowych przeprowadzanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, szkoły fińskie wykazują się najwyższym wskaźnikiem wiedzy na świecie, a uczniowie wypadają fantastycznie z nauk przyrodniczych oraz matematyki. Nauczycielki uczestnicząc w lekcjach, a także prowadząc zajęcia z uczniami mogły przyglądać się metodom i formom nauczania oraz całej kulturze organizacyjnej fińskiej szkoły.
W szkole
Podczas tygodniowego pobytu nauczyciele zwiedzili także zabytki Porvoo i Helsinek - stolicy Finlandii oraz brali udział w warsztatach edukacyjnych w Centrum Nauki "Heureka" w Helsinkach.
Porvoo 
Helsinki

Centrum Nauki "Heureka" w Helsinkach 
Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu, jak i cały projekt podniesie efekty nauczania w zakresie umiejętności kluczowych: matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i w zakresie języków obcych.
Projekt Erasmus+ finansowany jest ze środków unijnych.                                                           [HN]

Poniżej filmiki: Radosne przywitanie oraz jedna z przerw międzylekcyjnych:

            

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!