Zajęcia pozalekcyjne

 
ZAPRASZAMY UCZNIÓW NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

ZSP Studzienice:

  • Zajęcia sportowe w ramach projektu "WF z AWF" poniedziałek: 7:00-7:45, klasy VII-VIII /Michał Rom/
  • Zajęcia sportowe w ramach projektu "WF z AWF" poniedziałek: 13:45-14:30, klasy IV a, V a /Joanna Piasek/
  • Zajęcia sportowe w ramach projektu "WF z AWF" piątek: 15:35- 16:20, klasy II-III /Grażyna Nowak/
  • Zajęcia sportowe w ramach projektu "Szkolny Klub Sportowy"  - poniedziałek  15:40 klasy IV b, V b; wtorek 14:40 /Joanna Piasek/
  • Zajęcia sportowe – „czwartki lekkoatletyczne” – czwartki 14:45 – 18:00 /Joanna Piasek, Michał Rom/
  • Szkolne Koło Wolontariatu /H.Kokot/
  • Przygotowanie chętnych uczniów do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Śląskiego Kuratora Oświaty
  • Udział w dodatkowych turniejach, zawodach sportowych, występach - /soboty, niedziele/

Zajęcia prowadzone przez podmioty pozaszkolne:

  • Zajęcia POPP: Koło plastyczne: wtorek 9:50- 10:35/Maria Bartas/
  • Zbiórki harcerskie drużyny ZHP: czwartek 17:00-18:30 /dh Jakub Kurpas, dh Olga Sokołowska/

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!