Powiatowy Konkurs Polonistyczno - Historyczny

Powiatowy Konkurs Polonistyczno - Historyczny "Niepodległa a sprawa Śląska w 1918 roku"

W 2018 roku mija setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Sto lat temu ważyła się też sprawa Śląska - regionu, który przez kilkaset lat znajdował się poza granicami państwa polskiego. Chcąc uczcić tak ważne dla Śląska i Polski wydarzenia, corocznie organizowany Powiatowy Konkurs „OJCZYZNA POLSZCZYNA” oraz Powiatowy Konkurs Historyczny przeprowadzono jako konkurs polonistyczno-historyczny, zgodnie z ideą „wspólnie dla Niepodległej”.

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Pszczynie oraz Pro Memoria Stowarzyszeniem Bitwy pod Pszczyną w 1939. Potyczki odbyły się gościnnie w sali sesyjnej pszczyńskiego ratusza. Na uczestników konkursu oraz ich opiekunów czekała dodatkowa atrakcja, jaką było zwiedzenie Muzeum Militarnych Dziejów Śląska, za co bardzo dziękujemy stowarzyszeniu Pro Memoria, a szczególnie Panu Prezesowi dr hab. Marianowi Małeckiemu oraz Zdzisławowi Grygierowi.
Do tegorocznych zmagań zgłosiło się 16 dwuosobowych zespołów ze szkół podstawowych powiatu pszczyńskiego. Uczniowie wypełnili test językowo-historyczny oraz wykonali zadania praktyczne przygotowane w oparciu o wskazaną literaturę. Uczestnicy musieli dowieść nie tylko swojej wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz politycznych walkach o przyłączenie Górnego Śląska do Polski, ale również wykazać się zastosowaniem poprawnej polszczyzny, dokonywaniem korekty błędów językowych i ortograficznych oraz znajomością słów gwarowych czy umiejętnościami pracy z materiałem ikonograficznym (plakaty propagandowe z okresu plebiscytu).
Nazwiska tych, którzy najlepiej poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami, zostaną umieszczone w Pszczyńskiej Kapsule Czasu, która 11 listopada 2018 roku zostanie zakopana w parku. W 2118 roku specjalne teczki znajdujące się w kapsule zostaną dostarczone do ich krewnych. Było zatem o co powalczyć!

Na podium uplasowały się drużyny z SP nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie (Maciej Pustelnik, Przemysław Święs), SP nr 2 im. Św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie (Łukasz Baran, Aleksander Szary) oraz SP nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie (Jagoda Orlik, Zuzanna Kloc). Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy! Nad konkursem czuwała komisja w składzie: dr Barbara Sopot-Zembok – wiceburmistrz Pszczyny oraz dr Halina Nocoń - dyrektor ZSP w Studzienicach.
Za owocną współpracę oraz okazaną życzliwość dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Pszczynie oraz Pro Memoria Stowarzyszeniu Bitwy pod Pszczyną w 1939.

Organizatorzy konkursu: Agnieszka Chlebek – Rolska – nauczyciel historii, Katarzyna Wadas – nauczyciel języka polskiego

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!