Nauczyciele

 GRONO PEDAGOGICZNE ZSP W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

dr HALINA NOCOŃ - DYREKTOR ZSP, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, ekspert Mnisterstwa Edukacji Narodowej, kwalifikacje: język polski, historia, edukacja regionalna, zarządzanie oświatą; e-mail: hnocon@zspstudzienice.pl

mgr JOANNA PIASEK - WICEDYREKTOR, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, informatyka; e-mail: jpiasek@zspstudzienice.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W STUDZIENICACH

mgr ALEKSANDRA GREGORCZYK - wychowawczyni klasy I, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;e-mail: agregorczyk@zspstudzienice.pl
mgr GRAŻYNA NOWAK - wychowawczyni klasy II a, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, e-mail: gnowak@zspstudzienice.pl
|
mgr MARIA BARTAS - wychowawczyni klasy II b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, plastyka, edukacja regionalna; e-mail: mbartas@zspstudzienice.pl
mgr KLAUDIA KAPEK-COFAŁA - wychowawczyni klasy III a, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, język angielski, terapia pedagogiczna; e-mail: kcofala@zspstudzienice.pl
mgr URSZULA SZAFRON - wychowawczyni klasy III b, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; e-mail: uszafron@zspstudzienice.pl
mgr WERONIKA KOSEK - wychowawczyni klasy IV a, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: matematyka; e-mail: wkosek@zspstudzienice.pl
mgr IWONA PRZEMYK - wychowawczyni klasy IV b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język angielski, język francuski; e-mail: iprzemyk@zspstudzienice.pl
mgr HALINA KOKOT - wychowawczyni klasy V a, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: matematyka, informatyka; e-mail: hkokot@zspstudzienice.pl
mgr MAŁGORZATA BUKOWSKA - wychowawczyni klasy V b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia angielska; e-mail: mbukowska@zspstudzienice.pl
mgr ZOFIA ŚWIERGOLIK - wychowawczyni klasy VII a, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: przyroda, biologia, technika, gimnastyka korekcyjna; e-mail: zswiergolik@zspstudzienice.pl
mgr MILENA PITLOK - wychowawczyni klasy VII b, nauczyciel mianowany, kwalifikacje: język polski, historia, logopedia; e-mail: mpitlok@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA WADAS - wychowawczyni klasy VIII a, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język polski, historia, bibliotekoznawstwo; e-mail: kwadas@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA PŁAWECKA - wychowawczyni klasy VIII b, pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, informatyka; e-mail: kplawecka@zspstudzienice.pl

mgr KATARZYNA DOMŻOŁ- pedagog, nauczyciel wspomagający, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika; e-mail: kdomzol@zspstudzienice.pl
mgr SEBASTIAN DZIECH - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja dla bezpieczeństwa; e-mail: sdziech@zspstudzienice.pl
mgr JANINA HYPIAK - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: religia; e-mail: jhypiak@zspstudzienice.pl
mgr ŁUKASZ GARWOLIŃSKI - nauczyciel kontraktowy, psycholog szkolny; e-mail: lgarwolinski@zspstudzienice.pl
mgr ALINA JUCHA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: historia, edukacja regionalna; e-mail: ajucha@zspstudzienice.
m
gr SONIA ŁOPUSZYŃSKA - WIATR - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: geografia, przyroda; e-mail: swiatr@zspstudzienice.pl
mgr AGNIESZKA MICZKA - nauczyciel mianowany, bibliotekarz, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: bibliotekoznawstwo; e-mail: amiczka@zspstudzienice.pl
mgr JOANNA PŁAWECKA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: religia, wychowanie do życia w rodzinie, zarządzanie oświatą;
mgr ALEKSABDRA RADWAŃSKA - kwalifikacje: muzyka; e-mail: aradwanska@zspstudzienice.pl
mgr MICHAŁ ROM - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne,oligofrenopedagogika; e-mail: mrom@zspstudzienice.pl
lic. JUSTYNA RYT - nauczyciel kontraktowy, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; e-mail: jryt@zspstudzienice.pl
mgr ALEKSANDRA SKUTA - nauczyciel stażysta, kwalifikacje: fizyka, e-mail: askuta@zspstudzienice.pl
mgr MARIOLA SOJKA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;e-mail: mbaluch@zspstudzienice.pl
mgr KRZYSZTOF SPYRA - nauczyciel mianowany, egzaminator, kwalifikacje: historia, wiedza i społeczeństwo, socjoterapia, tyflopedagogika, surdopedagogika, doradztwo zawodowe z coachingiem, zarządzanie oświatą, pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; e-mail: kspyra@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA UTRATA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: logopedia; terapia pedagogiczna; e-mail: kutrata@zspstudzienice.pl
mgr ELŻBIETA WITKOWSKI - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: chemia; e-mail: ewitkowski@zspstudzienice.pl
mgr ALINA WITOSZA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia germańska; edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowym; e-mail: awitosza@zspstudzienice.pl

 

 

 PRZEDSZKOLE W STUDZIENICACH

mgr REGINA WITOSZEK - wychowawczyni grupy Pszczółki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna; terapia pedagogiczna; e-mail: rwitoszek@zspstudzienice.pl
mgr DANUTA RYGUŁA - wychowawczyni grupy Biedronki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; e-mail: drygula@zspstudzienice.pl
mgr GRAŻYNA JANOSZ - wychowawczyni grupy Motylki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; e-mail: gjanosz@zspstudzienice.pl

mgr BEATA MORKISZ - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; e-mail: bmorkisz@zspstudzienice.pl
mgr BARBARA ŻEMŁA -  nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, tyflopedagogika; e-mail: bzemla@zspstudzienice.pl
mgr JANINA HYPIAK - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: religia; e-mail: jhypiak@zspstudzienice.pl
mgr KLAUDIA KAPEK - COFALA - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: język angielski; e-mail: kcofala@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA UTRATA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: logopedia; terapia pedagogiczna; e-mail: kutrata@zspstudzienice.pl

------------------------------

Dyplomy i podziękowania dla nauczycieli

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!