Nauczyciele

 GRONO PEDAGOGICZNE ZSP W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

dr HALINA NOCOŃ - DYREKTOR ZSP, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, ekspert Mnisterstwa Edukacji Narodowej, kwalifikacje: język polski, historia, edukacja regionalna, zarządzanie oświatą;
mgr JOANNA PIASEK - WICEDYREKTOR, wychowawczyni klasy V, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, informatyka;

mgr GRAŻYNA NOWAK - wychowawczyni klasy I a, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna,
mgr MARIA BARTAS - wychowawczyni klasy I b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, plastyka, edukacja regionalna;
mgr MARIOLA BAŁUCH - wychowawczyni klasy III a, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
mgr DANUTA WAWRZYCZEK - wychowawczyni klasy III b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, edukacja regionalna;
mgr KATARZYNA WADAS - wychowawczyni klasy IV a, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język polski, historia i społeczeństwo, bibliotekoznawstwo;
mgr AGNIESZKA CHLEBEK - ROLSKA - wychowawczyni klasy IV b, nauczyciel mianowany, kwalifikacje: historia, wiedza o społeczeństwie, technika, wychowawca świetlicy, terapia pedagogiczna;
mgr IWONA PRZEMYK - wychowawczyni klasy VI, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język angielski, język francuski;
mgr HALINA KOKOT - wychowawczyni klasy VII, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: matematyka, informatyka;
mgr ZOFIA ŚWIERGOLIK - nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: przyroda, biologia, technika, gimnastyka korekcyjna, technika;
mgr MAGDALENA CZARNECKA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia polska, filologia angielska, informatyka;
mgr ALINA WITOSZA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia germańska;
mgr URSZULA BRACHACZEK - STEKLA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: matematyka;
mgr inż. ALEKSANDRA FURMAN - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: chemia, fizyka, matematyka, informatyka;
mgr MICHAŁ ROM - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne; oligofrenopedagogika, wychowawca świetlicy;
mgr SONIA ŁOPUSZYŃSKA - WIATR - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: geografia, przyroda; wychowawca świetlicy;
mgr JOANNA GRYZ - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: muzyka, edukacja regionalna;
mgr KATARZYNA PŁAWECKA - pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, informatyka;
mgr KATARZYNA UTRATA - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: logopedia; terapia pedagogiczna;
mgr AGNIESZKA MICZKA - nauczyciel mianowany, bibliotekarz, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: bibliotekoznawstwo;
mgr KAROLINA URBAŃCZYK - nauczyciel stażysta, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: pedagogika socjalna, pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika;
mgr KATARZYNA JANUS - psycholog szkolny;
mgr JOANNA PŁAWECKA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: religia, wychowanie do życia w rodzinie, zarządzanie oświatą;

mgr MONIKA PASIERBEK - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: bibliotekoznawstwo;


mgr GRAŻYNA JANOSZ - wychowawczyni grupy Mrówki, nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna;
mgr DANUTA RYGUŁA - wychowawczyni grupy Pszczółki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna;
mgr REGINA WITOSZEK - wychowawczyni grupy Biedronki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna; terapia pedagogiczna;
mgr BARBARA ŻEMŁA - wychowawczyni grupy Motylki, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, tyflopedagogika;
mgr ALEKSANDRA GREGORCZYK - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
mgr URSZULA SZAFRON - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
mgr KAROLINA KUŚ - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: język angielski, edukacja wczesnoszkolna; informatyka, oligofrenopedagogika;
mgr KATARZYNA UTRATA - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, logopedia; terapia pedagogiczna;
mgr MARIOLA BAŁUCH - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; religia; 

mgr BEATA MORKISZ - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;

  Dyplomy i podziękowania dla nauczycieli

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!