Nauczyciele

 GRONO PEDAGOGICZNE ZSP W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

dr HALINA NOCOŃ - DYREKTOR ZSP, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, ekspert Mnisterstwa Edukacji Narodowej, kwalifikacje: język polski, historia, edukacja regionalna, zarządzanie oświatą; e-mail: hnocon@zspstudzienice.pl

mgr JOANNA PIASEK - WICEDYREKTOR, wychowawczyni klasy VIII, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, informatyka; e-mail: jpiasek@zspstudzienice.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W STUDZIENICACH

mgr GRAŻYNA NOWAK - wychowawczyni klasy I a, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, e-mail: gnowak@zspstudzienice.pl
|
mgr MARIA BARTAS - wychowawczyni klasy I b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, plastyka, edukacja regionalna; e-mail: mbartas@zspstudzienice.pl
mgr KLAUDIA KAPEK-COFAŁA - wychowawczyni klasy II a, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, język angielski, terapia pedagogiczna; e-mail: kcofala@zspstudzienice.pl
mgr URSZULA SZAFRON - wychowawczyni klasy II b, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; e-mail: uszafron@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA DOMŻOŁ- wychowawczyni klasy III a, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, surdopedagogika; e-mail: kdomzol@zspstudzienice.pl
mgr ALEKSANDRA GREGORCZYK - wychowawczyni klasy III b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;e-mail: agregorczyk@zspstudzienice.pl
mgr HALINA KOKOT - wychowawczyni klasy IV a, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: matematyka, informatyka; e-mail: hkokot@zspstudzienice.pl
mgr MAŁGORZATA BUKOWSKA - wychowawczyni klasy IV b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia angielska; e-mail: mbukowska@zspstudzienice.pl
mgr ZOFIA ŚWIERGOLIK - wychowawczyni klasy VI a, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: przyroda, biologia, technika, gimnastyka korekcyjna; e-mail: zswiergolik@zspstudzienice.pl
mgr MILENA PITLOK - wychowawczyni klasy VI b, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: język polski, historia, logopedia; e-mail: mpitlok@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA WADAS - wychowawczyni klasy VII a, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język polski, historia, bibliotekoznawstwo; e-mail: kwadas@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA PŁAWECKA - wychowawczyni klasy VII b, pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, informatyka; e-mail: kplawecka@zspstudzienice.pl

 

mgr JOANNA DURAJ - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: oligofrenopedagogika; e-mail: jduraj@zspstudzienice.pl
mgr SEBASTIAN DZIECH - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja dla bezpieczeństwa; e-mail: sdziech@zspstudzienice.pl
mgr JANINA HYPIAK - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: religia; e-mail: jhypiak@zspstudzienice.pl
mgr ŁUKASZ GARWOLIŃSKI - nauczyciel stażysta, psycholog szkolny; e-mail: lgarwolinski@zspstudzienice.pl
mgr inż. MONIKA GAZDA - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: informatyka; e-mail: mgazda@zspstudzienice.pl
mgr KRZYSZTOF KARCZ - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: muzyka; e-mail: kkarcz@zspstudzienice.pl
mgr WERONIKA KOSEK - nauczyciel stażysta, kwalifikacje: matematyka; e-mail: wkosek@zspstudzienice.pl
mgr JUSTYNA KULIŃSKA - TORBUS - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: chemia; e-mail: jtorbus@zspstudzienice.pl
mgr ANNA KYŚ - nauczyciel logopeda, kwalifikacje: logopedia; e-mail:  akys@zspstudzienice.pl
mgr ALINA JUCHA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: historia, edukacja regionalna; e-mail: ajucha@zspstudzienice.pl
mgr SONIA ŁOPUSZYŃSKA - WIATR - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: geografia, przyroda; e-mail: swiatr@zspstudzienice.pl
mgr AGNIESZKA MICZKA - nauczyciel mianowany, bibliotekarz, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: bibliotekoznawstwo; e-mail: amiczka@zspstudzienice.pl
mgr JOANNA PŁAWECKA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: religia, wychowanie do życia w rodzinie, zarządzanie oświatą;
mgr IWONA PRZEMYK - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język angielski, język francuski; e-mail: iprzemyk@zspstudzienice.pl
mgr MICHAŁ ROM - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne; oligofrenopedagogika; e-mail: mrom@zspstudzienice.pl
lic. JUSTYNA RYT - nauczyciel stażysta, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; e-mail: jryt@zspstudzienice.pl
mgr ALEKSANDRA SKUTA - nauczyciel, kwalifikacje: fizyka, e-mail: askuta@zspstudzienice.pl
mgr KRZYSZTOF SPYRA - nauczyciel mianowany, egzaminator, kwalifikacje: historia, wiedza i społeczeństwo, socjoterapia, tyflopedagogika, surdopedagogika, doradztwo zawodowe z coachingiem; e-mail: kspyra@zspstudzienice.pl
mgr ALINA WITOSZA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia germańska; Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowym; e-mail: awitosza@zspstudzienice.pl
mgr MONIKA ZALAS - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia polska, nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego; e-mail: mzalas@zspstudzienice.pl

------------------------------

mgr MONIKA PASIERBEK - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: bibliotekoznawstwo;
mgr MARIOLA SOJKA - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
mgr KAROLINA URBAŃCZYK - nauczyciel kontraktowy, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: pedagogika socjalna, pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna, logopedia;
mgr KATARZYNA UTRATA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: logopedia; terapia pedagogiczna;

 PRZEDSZKOLE W STUDZIENICACH

mgr BEATA MORKISZ - wychowawczyni grupy Pszczółki, nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; e-mail: bmorkisz@zspstudzienice.pl
mgr REGINA WITOSZEK - wychowawczyni grupy Biedronki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna; terapia pedagogiczna; e-mail: rwitoszek@zspstudzienice.pl
mgr DANUTA RYGUŁA - wychowawczyni grupy Motylki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; e-mail: drygula@zspstudzienice.pl


mgr GRAŻYNA JANOSZ - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; e-mail: gjanosz@zspstudzienice.pl
mgr JANINA HYPIAK - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: religia; e-mail: jhypiak@zspstudzienice.pl
mgr KLAUDIA KAPEK - COFALA  - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: język angielski; e-mail: kcofala@zspstudzienice.pl
mgr ANNA KYŚ - nauczyciel logopeda, kwalifikacje: logopedia; e-mail:

------------------------------

mgr BARBARA ŻEMŁA -  nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, tyflopedagogika; e-mail: bzemla@zspstudzienice.pl

 

Dyplomy i podziękowania dla nauczycieli

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!