Nauczyciele

 GRONO PEDAGOGICZNE ZSP W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

dr HALINA NOCOŃ - DYREKTOR ZSP, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, ekspert Mnisterstwa Edukacji Narodowej, kwalifikacje: język polski, historia, edukacja regionalna, zarządzanie oświatą;
mgr JOANNA PIASEK - WICEDYREKTOR, wychowawczyni klasy VI, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, informatyka;

mgr MARIOLA BAŁUCH - wychowawczyni klasy I a, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
mgr ALEKSANDRA GREGORCZYK - wychowawczyni klasy I b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
mgr GRAŻYNA NOWAK - wychowawczyni klasy II a, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna,
mgr MARIA BARTAS - wychowawczyni klasy II b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, plastyka, edukacja regionalna
mgr ZOFIA ŚWIERGOLIK - wychowawczyni klasy IV a, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: przyroda, biologia, technika, gimnastyka korekcyjna;
mgr MAGDALENA CZARNECKA - wychowawczyni klasy IV b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia polska, filologia angielska, informatyka;
mgr KATARZYNA WADAS - wychowawczyni klasy V a, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język polski, historia, bibliotekoznawstwo;
mgr KATARZYNA PŁAWECKA - wychowawczyni klasy V b, pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, informatyka;
mgr IWONA PRZEMYK - wychowawczyni klasy VII, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język angielski, język francuski;
mgr HALINA KOKOT - wychowawczyni klasy VIII, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: matematyka, informatyka;

mgr RAFAŁ BIELA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne;
mgr URSZULA BRACHACZEK - STEKLA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: matematyka, oligofrenopedagogika;
mgr inż. ALEKSANDRA FURMAN - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: chemia, fizyka, matematyka, informatyka;
mgr KATARZYNA JANUS - nauczyciel kontraktowy, psycholog szkolny;
mgr ALINA JUCHA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: historia;
mgr KRYSTYNA KEPKE -  nauczyciel mianowany, kwalifikacje: fizyka, matematyka;
mgr ALICJA KULPA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: doradca zawodowy;
mgr SONIA ŁOPUSZYŃSKA - WIATR - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: geografia, przyroda;
mgr AGNIESZKA MICZKA - nauczyciel mianowany, bibliotekarz, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: bibliotekoznawstwo;
mgr MILENA PITLOK - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: język polski, historia;
mgr JOANNA PŁAWECKA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: religia, wychowanie do życia w rodzinie, zarządzanie oświatą;
mgr KRZYSZTOF SPYRA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: historia, wiedza i społeczeństwo, socjoterapia, tyflopedagogika, surdopedagogika;
mgr MICHAŁ ROM - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne; oligofrenopedagogika;
mgr URSZULA SZAFRON - nauczyciel kontraktowy, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy;
mgr ANNA SZAJNOWSKA - nauczyciel stażysta, kwalifikacje: muzyka, edukacja regionalna;
mgr KATARZYNA UTRATA - nauczyciel mainowany, kwalifikacje: logopedia; terapia pedagogiczna;
mgr KAROLINA URBAŃCZYK - nauczyciel kontraktowy, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: pedagogika socjalna, pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna;
mgr ALINA WITOSZA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia germańska; Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowym;

 

mgr MONIKA PASIERBEK - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: bibliotekoznawstwo;
mgr AGNIESZKA CHLEBEK - ROLSKA  - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: historia, wiedza o społeczeństwie, technika, wychowawca świetlicy, terapia pedagogiczna;mgr DANUTA RYGUŁA - wychowawczyni grupy Pszczółki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna;
mgr REGINA WITOSZEK - wychowawczyni grupy Biedronki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna; terapia pedagogiczna;
mgr BARBARA ŻEMŁA - wychowawczyni grupy Motylki, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, tyflopedagogika;

mgr MARIOLA BAŁUCH - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; religia;
mgr GRAŻYNA JANOSZ - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna;
mgr BEATA MORKISZ - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
mgr IWONA PRZEMYK  - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język angielski; 
mgr URSZULA SZAFRON - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
mgr KATARZYNA UTRATA - nauczyciel mainowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, logopedia; terapia pedagogiczna;

 

  Dyplomy i podziękowania dla nauczycieli

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!