Nauczyciele

 GRONO PEDAGOGICZNE ZSP W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

dr HALINA NOCOŃ - DYREKTOR ZSP, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, ekspert Mnisterstwa Edukacji Narodowej, kwalifikacje: język polski, historia, edukacja regionalna, zarządzanie oświatą; e-mail: hnocon@zspstudzienice.pl

mgr JOANNA PIASEK - WICEDYREKTOR ZSP, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, informatyka; e-mail: jpiasek@zspstudzienice.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W STUDZIENICACH

mgr URSZULA SZAFRON - wychowawczyni klasy I a, nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; e-mail: uszafron@zspstudzienice.pl
mgr KLAUDIA KAPEK-COFAŁA - wychowawczyni klasy I b, nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, język angielski, terapia pedagogiczna; e-mail: kcofala@zspstudzienice.pl
mgr ALEKSANDRA GREGORCZYK - wychowawczyni klasy II, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;e-mail: agregorczyk@zspstudzienice.pl
mgr GRAŻYNA NOWAK - wychowawczyni klasy III a, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, e-mail: gnowak@zspstudzienice.pl
mgr MARIA BARTAS - wychowawczyni klasy III b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, plastyka, edukacja regionalna; e-mail: mbartas@zspstudzienice.pl
mgr MICHAŁ ROM - wychowawawca klasy IV a, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika; e-mail: mrom@zspstudzienice.pl
mgr ELŻBIETA WITKOWSKI - wychowawczyni klasy IV b, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: nauczyciel współorganizujący, pedagogika rewalidacyjna, chemia, geografia, e-mail: ewitkowski@zspstudzienice.pl
mgr WERONIKA KOSEK - wychowawczyni klasy V a, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: matematyka; e-mail: wkosek@zspstudzienice.pl
mgr IWONA PRZEMYK - wychowawczyni klasy V b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język angielski, język francuski; e-mail: iprzemyk@zspstudzienice.pl
mgr HALINA KOKOT - wychowawczyni klasy VI a, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: matematyka, informatyka; e-mail: hkokot@zspstudzienice.pl
mgr MAŁGORZATA BUKOWSKA - wychowawczyni klasy VI b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia angielska; e-mail: mbukowska@zspstudzienice.pl
mgr ZOFIA ŚWIERGOLIK - wychowawczyni klasy VIII a, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: przyroda, biologia, technika, gimnastyka korekcyjna; e-mail: zswiergolik@zspstudzienice.pl
mgr MILENA PITLOK - wychowawczyni klasy VIII b, nauczyciel mianowany, kwalifikacje: język polski, historia, logopedia; e-mail: mpitlok@zspstudzienice.pl

 

mgr KATARZYNA DOMŻOŁ - nauczyciel współorganizujący, pedagog spcecjalny, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika; e-mail: kdomzol@zspstudzienice.pl
mgr SEBASTIAN DZIECH - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja dla bezpieczeństwa; e-mail: sdziech@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA FRĄCKIEWICZ - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: wychowanie do życia w rodzinie, filologia klasyczna, e-mail: kfrackiewicz@zspstudzienice.
mgr ELŻBIETA GORCZATY - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: religia; e-mail: egorczaty@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA JANUS - nauczyciel kontraktowy, psycholog szkolny; e-mail: kjanus@zspstudzienice.pl 
mgr AGNIESZKA MICZKA - nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: bibliotekoznawstwo; e-mail: amiczka@zspstudzienice.pl
m
gr KATARZYNA PŁAWECKA - pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, informatyka; e-mail: kplawecka@zspstudzienice.pl
mgr ALEKSABDRA RADWAŃSKA - nauczyciel religii i muzyki, kwalifikacje: muzyka, e-mail: aradwanska@zspstudzienice.pl
mgr ALEKSANDRA SKUTA - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: fizyka, e-mail: askuta@zspstudzienice.pl
mgr KRZYSZTOF SPYRA - nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: historia, wiedza i społeczeństwo, socjoterapia, tyflopedagogika, surdopedagogika, doradztwo zawodowe z coachingiem, zarządzanie oświatą, pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; e-mail: kspyra@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA UTRATA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: logopedia; terapia pedagogiczna, wychowawca świetlicy; e-mail: kutrata@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA WADAS - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język polski, historia, bibliotekoznawstwo; e-mail: kwadas@zspstudzienice.pl
mgr ALINA WITOSZA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia germańska; edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowym; e-mail: awitosza@zspstudzienice.pl

____________________________

mgr JOANNA PŁAWECKA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: religia, wychowanie do życia w rodzinie, zarządzanie oświatą;
mgr MARIOLA SOJKA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;e-mail: mbaluch@zspstudzienice.pl 

 PRZEDSZKOLE W STUDZIENICACH

mgr BEATA MORKISZ - wychowawczyni grupy Motylki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; e-mail: bmorkisz@zspstudzienice.pl
mgr GRAŻYNA JANOSZ - wychowawczyni grupy Biedronki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; e-mail: gjanosz@zspstudzienice.pl
mgr DANUTA RYGUŁA - wychowawczyni grupy Pszczółki,, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; e-mail: drygula@zspstudzienice.pl
mgr REGINA WITOSZEK - wychowawczyni grupy Pszczółki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna; terapia pedagogiczna; e-mail: rwitoszek@zspstudzienice.pl
mgr BARBARA ŻEMŁA -  nauczyciel kontraktowy, pedagog specjalny, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, tyflopedagogika; e-mail: bzemla@zspstudzienice.pl

 
mgr KLAUDIA KAPEK - COFALA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: język angielski; e-mail: kcofala@zspstudzienice.pl
mgr ALEKSABDRA RADWAŃSKA - nauczyciel religii, kwalifikacje: muzyka, e-mail: aradwanska@zspstudzienice.pl
mgr KATARZYNA UTRATA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: logopedia; terapia pedagogiczna; e-mail: kutrata@zspstudzienice.pl

------------------------------

Dyplomy i podziękowania dla nauczycieli

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!