Nauczyciele

 GRONO PEDAGOGICZNE ZSP W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

dr HALINA NOCOŃ - DYREKTOR ZSP, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, ekspert Mnisterstwa Edukacji Narodowej, kwalifikacje: język polski, historia, edukacja regionalna, zarządzanie oświatą;
mgr JOANNA PIASEK - WICEDYREKTOR, wychowawczyni klasy VII, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, informatyka;

SZKOŁA PODSTAWOWA W STUDZIENICACH

mgr KLAUDIA KAPEK-COFAŁA - wychowawczyni klasy I a, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, język angielski, terapia pedagogiczna;
mgr URSZULA SZAFRON - wychowawczyni klasy I b, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
mgr MARIOLA SOJKA - wychowawczyni klasy II a, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
mgr ALEKSANDRA GREGORCZYK - wychowawczyni klasy II b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
mgr GRAŻYNA NOWAK - wychowawczyni klasy III a, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna,
mgr MARIA BARTAS - wychowawczyni klasy III b, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, plastyka, edukacja regionalna;
mgr ZOFIA ŚWIERGOLIK - wychowawczyni klasy V a, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: przyroda, biologia, technika, gimnastyka korekcyjna;
mgr MILENA PITLOK - wychowawczyni klasy V b, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: język polski, historia;
mgr KATARZYNA WADAS - wychowawczyni klasy VI a, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język polski, historia, bibliotekoznawstwo;
mgr KATARZYNA PŁAWECKA - wychowawczyni klasy VI b, pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, informatyka;
mgr IWONA PRZEMYK - wychowawczyni klasy VIII, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: język angielski, język francuski;

 

mgr MAŁGORZATA BUKOWSKA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia angielska;
mgr SEBASTIAN DZIECH - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja dla bezpieczeństwa;
mgr URSZULA BRACHACZEK - STEKLA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: matematyka, oligofrenopedagogika;
lic. KORNELIUSZ FLISIAK - nauczyciel stażysta, kwalifikacje: muzyka;
mgr KATARZYNA FRĄCKIEWICZ - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: wychowanie do życia w rodzinie;
ks. mgr MIROSŁAW FRIEDRICH - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: religia;
mgr inż. ALEKSANDRA FURMAN - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: chemia, fizyka, matematyka, informatyka;
mgr inż. MONIKA GAZDA - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: informatyka;
mgr JANINA HYPIAK - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: religia;
mgr DAMIAN JABŁEKA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: fizyka;
mgr MAŁGORZATA JANOWSKA - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: logopedia;
mgr ALINA JUCHA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: historia, edukacja regionalna;
mgr ALICJA KULPA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: doradca zawodowy;
mgr SONIA ŁOPUSZYŃSKA - WIATR - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: geografia, przyroda;
mgr HALINA KOKOT - nauczyciel dyplomowany, egzaminator, kwalifikacje: matematyka, informatyka;
mgr AGNIESZKA MICZKA - nauczyciel mianowany, bibliotekarz, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: bibliotekoznawstwo;
mgr MICHAŁ ROM - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie fizyczne; oligofrenopedagogika;
mgr KRZYSZTOF SPYRA - nauczyciel mianowany, egzaminator, kwalifikacje: historia, wiedza i społeczeństwo, socjoterapia, tyflopedagogika, surdopedagogika;
mgr  MARTA SZWEDA - nauczyciel kontraktowy, psycholog szkolny;
mgr KAROLINA URBAŃCZYK - nauczyciel kontraktowy, wychowawca świetlicy; kwalifikacje: pedagogika socjalna, pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna;
mgr ALINA WITOSZA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: filologia germańska; Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowym;

mgr MONIKA PASIERBEK - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: bibliotekoznawstwo;
mgr AGNIESZKA CHLEBEK - ROLSKA  - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: historia, wiedza o społeczeństwie, technika, terapia pedagogiczna;
mgr JOANNA PŁAWECKA - nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: religia, wychowanie do życia w rodzinie, zarządzanie oświatą;
mgr KATARZYNA UTRATA - nauczyciel mianowany, kwalifikacje: logopedia; terapia pedagogiczna;

 PRZEDSZKOLE W STUDZIENICACH


mgr GRAŻYNA JANOSZ - wychowawczyni grupy Pszczółki, nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna;
mgr BEATA MORKISZ - wychowawczyni grupy Biedronki, nauczyciel mianowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
mgr REGINA WITOSZEK - wychowawczyni grupy Motylki, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna; terapia pedagogiczna;

mgr KLAUDIA KAPEK - COFALA  - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: język angielski; 
mgr DANUTA RYGUŁA -  nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna;
mgr MARIOLA SOJKA - nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; religia;
mgr BARBARA ŻEMŁA - wychowawczyni grupy Biedronki,, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, tyflopedagogika;

 

Dyplomy i podziękowania dla nauczycieli

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!