Zajęcia pozalekcyjne

 
ZAPRASZAMY UCZNIÓW NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

ZSP Studzienice:

  • Zajęcia SKS - środa 7:00 - 8:00; czwartki 7:00 - 8:00 /Joanna Piasek/
  • Zajęcia sportowe – „czwartki lekkoatletyczne” – czwartki 14:45 – 18:00 /Joanna Piasek, Michał Rom/
  • Realizacja projektu PO WER - PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW pt. „Tydzień kształtowania kompetencji kluczowych jako trening przed przyszłymi wyzwaniami osobistymi i zawodowymi” - zajęcia języka angielskiego, przygotowanie kulturowe (od XI 2020r.) /koordynator: I.Przemyk/
  • Szkolne Koło Wolontariatu /H.Kokot/
  • Przygotowanie chętnych uczniów do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Śląskiego Kuratora Oświaty
  • Udział w dodatkowych turniejach, zawodach sportowych, występach - /soboty, niedziele/

Zajęcia prowadzone przez podmioty pozaszkolne:

  • Zajęcia POPP: Koło plastyczno-regionalne  z elementami programowania: poniedziałek - 11:50-12:35; czwartek- 13:50-14:35 /Maria Bartas/
  • UKS Plesbad: Badminton – /zawieszone/ 
  • Zajęcia Ogniska Muzycznego: Gra na gitarze –  /zawieszone/

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!