Rekrutacja do przedszkola

PODPISYWANIE UMÓW DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2017/2018

Dyrekcja ZSP zaprasza Rodziców wszystkich dzieci przedszkolnych,
które będą uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018
do podpisywania umów cywilno-prawnych
w terminie 1 - 14 czerwca 2017r.
w godz. 7:00 – 15:00 (we wtorki w godz. 9:00 – 17:00)
w biurze intendentki na parterze (w stołówce)
W tym terminie podpisywane będą także umowy na okres wakacji,
czyli na miesiąc sierpień, w którym nasze przedszkole pełni dyżur.

Prosimy rodziców o przyniesienie dowodu osobistego.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2017/2018

 

Informujemy, że zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli gminy Pszczyna
w dniu 23 maja 2017r. o godz. 13:00 na gazetce przedszkolnej (I piętro)
zostanie opublikowana Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego nr 18 w ZSP w Studzienicach.

-----------------------------------------------------------------------------------

Prosimy Rodzica dziecka zakwalifikowanego o zgłoszenie się do sekretariatu (parter) w terminie od 15 maja 2017r. do 19 maja 2017r. w celu potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Czas pracy sekretariatu: od 7:30 do 15:30.

-----------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w dniu 15 maja 2017r. o godz. 13:00 na gazetce przedszkolnej (I piętro) zostanie opublikowana Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego nr 18 w ZSP w Studzienicach.

Przypominamy, że sekretariat nie jest uprawniony do udzielania telefonicznej informacji na temat wyników rekrutacji.

WAŻNE:
Dyrekcja ZSP w Studzienicach informuje, że zgodnie z Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2017/2018 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Od 3 kwietnia do 9 kwietnia 2016r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2017/2018 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2016/2017 do Przedszkola Publicznego nr 18 w ZSP w Studzienicach.

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępne są w przedszkolu, w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej. Deklarację w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 3-9.04.2017r. Sekretariat czynny jest w godz. 7:30 - 15:30.

Informujemy także, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca będzie odbywał się w tym roku elektronicznie.

Rekrutacja elektroniczna będzie prowadzona w dniach 11.04.2017r. do 24.04.2017r.

Zobacz szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumenty

 

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!