Informacje dla rodziców

DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY 1% PODATKU DLA ZSP W STUDZIENICACH

Informuję, że na konto Stowarzyszenia "Omnibus" wpłynęły środki z wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2021. Na wsparcie ZSP w Studzienicach wpłynęły środki finansowe w kwocie 1573,56 zł. Wymienione środki będziemy mogli wykorzystać zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia tj. pomoce edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszego przedszkola i szkoły.

dyr. Halina Nocoń

 

=============================== 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA DZIECKA I RODZICA

30 sierpnia 2022r. (wtorek) godz.10:00-11:00
31 sierpnia 2022r. (środa) godz.10:00-11:00

===============================

ZEBRANIE OGÓLNE I ODDZIAŁOWE RODZICÓW PRZEDSZKOLA

29 sierpnia 2022r. (poniedziałek) godz.17:00
(Prosimy o przyjście bez dzieci)
===============================

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU W STUDZIENICACH

Przedszkole w Studzienicach pełni dyżur wakacyjny w sierpniu 2022 roku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej.

Do 30 czerwca 2022 roku można zapisać dziecko na dyżur wakacyjny. Wypełniony wniosek można złożyć w przedszkolu lub w sekretariacie szkoły.

Poniżej: Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do pobrania

 ----------------------------------

PRZERWA WAKACYJNA W PRZEDSZKOLACH GMINY PSZCZYNA - WAKACJE 2022

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedszkole w Studzienicach
pełni dyżur w okresie wakacyjnym w sierpniu 2022r.
W terminie 1 lipca-31 lipca 2022r. przedszkole będzie nieczynne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIENNIK ELEKTRONICZNY W PRZEDSZKOLU
Instrukcja dla rodziców

Aby zalogować się do dziennika elektronicznego należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Bezpośredni link do dziennika znajduje się w górnym prawym menu naszej strony internetowej. Można też w przeglądarce wpisać adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/pszczyna

  1. Wyświetli się powitalna strona systemu.
  2. Kliknąć przycisk: ZALOGU SIĘ, a następnie: PRZYWRACANIE DOSTĘPU.
  3. Wpisać adres e-mail, podany wychowawcy, zaznaczyć: Nie jestem robotem.
  4. Kliknąć przycisk: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
  5. Sprawdzić skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytać wiadomość i kliknąć link podany w treści, aby nadać własne hasło.
  6. Wprowadzić nowe hasło dostępu do dziennika, i kliknąć przycisk: USTAW NOWE HASŁO.

Od tego momentu można logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!