Informacje dla rodziców

ZAPISY DO I KLASY SP nr 16 w Studzienicach

W dniach od 25 lutego do 1 marca 2019 r.
trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 w ZSP w Studzienicach.
Zapisami do SP nr 16 w ZSP w Studzienicach objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły, w sołectwie Studzienice.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

DRUK ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zspstudzienice.pl. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły
w terminie 25 lutego do 1 marca 2019 r., w godz. 7:30 - 15:30, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (w sołectwie Studzienice)
podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca w terminie od 24 lutego do 3 marca 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁADANIE DEKLARACJI
O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

od 25 lutego do 1 marca 2019 roku
składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2019/2020 wychowania przedszkolnego
przez dzieci uczęszczające w roku 2018/2019 do Przedszkola Publicznego nr 18 w ZSP w Studzienicach.

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępne są w przedszkolu,
w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej www.zspstudzienice.pl
Deklarację w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 25.02.2019r. - 3.03.2019r.
Sekretariat czynny jest w godz. 7:30 - 15:30.

Informujemy także, że nabór nowych dzieci do przedszkola na wolne miejsca będzie odbywał się elektronicznie.
Rekrutacja elektroniczna będzie prowadzona w dniach 5.03.2019r. do 18.03.2019r.
Szczegóły na stronie internetowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE !

Książeczki po opłacie za maj powinny wrócić do przedszkola
do 15.06.2018. Ponieważ odpłatność za miesiąc czerwiec zostanie naliczona z góry i musi być zapłacona do końca czerwca,
proszę do 30.05.2018
u wychowawcy lub intendentki podać datę pobytu dziecka w przedszkolu celem prawidłowego naliczenia opłat za czerwiec (brak zwrotu za miesiąc czerwiec).

Jednocześnie informuję o konieczności wszystkich należnych wpłat do 30.06.2018.

 

INFORMACJA O PRZYJĘCIU DZIECI
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 W STUDZIENICACH 
W OKRESIE WAKACYJNYM – SIERPIEŃ 2018r.

Informujemy że Przedszkole Publiczne Nr 18 w Studzienicach pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie.
Celem zaplanowania pracy, prosimy o złożenie wniosków do dnia 22 czerwca 2018r.
Prosimy o przemyślane zaplanowanie pobytu dziecka w przedszkolu w sierpniu, ponieważ wpłata nie będzie zwracana.

Poniżej wnioski do pobrania

 

OGŁOSZENIE
Przedszkole Publiczne nr 18 w ZSP w Studzienicach
pełni dyżur w okresie wakacyjnym w sierpniu 2018r.
W terminie 1 lipca-31 lipca 2018r. przedszkole będzie nieczynne.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!