Informacje dla rodziców

OGŁOSZENIA

 Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych

Dyrekcja ZSP w Studzienicach informuje, że w czwartek 29 sierpnia 2019r.
odbędzie się zebranie rodziców dzieci przedszkolnych.
Początek zebrania o godz. 17:00.
Zebranie odbedzie się w sali gimnastycznej (część ogólna z dyrekcją)
i w salach przedszkolnych (z wychowawczyniami poszczególnych grup).

Zapraszamy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedszkole Publiczne nr 18 w ZSP w Studzienicach
pełni dyżur w okresie wakacyjnym w sierpniu 2019r.
W terminie 1 lipca-31 lipca 2019r. przedszkole będzie nieczynne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżur wakacyjny w przedszkolu w sierpniu

W dniach od 4.06.2019r. do 19.06.2019r. odbywają się zapisy dzieci na dyżur wakacyjny w sierpniu 2019 roku do Przedszkola Publicznego nr 18 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach.

Prosimy rodziców, którzy mają potrzebę, aby ich dziecko w wybranym okresie sierpnia przebywało w przedszkolu, o zgłoszenie się do sekretariatu w celu dokonania zapisu.

Karta zapisu dziecka przedszkolnego na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu do pobrania w sekretariacie lub poniżej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISY DO I KLASY SP nr 16 w Studzienicach

W dniach od 25 lutego do 1 marca 2019 r.
trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 w ZSP w Studzienicach.
Zapisami do SP nr 16 w ZSP w Studzienicach objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły, w sołectwie Studzienice.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

DRUK ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zspstudzienice.pl. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły
w terminie 25 lutego do 1 marca 2019 r., w godz. 7:30 - 15:30, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (w sołectwie Studzienice)
podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca w terminie od 24 lutego do 3 marca 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁADANIE DEKLARACJI
O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

od 25 lutego do 1 marca 2019 roku
składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2019/2020 wychowania przedszkolnego
przez dzieci uczęszczające w roku 2018/2019 do Przedszkola Publicznego nr 18 w ZSP w Studzienicach.

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępne są w przedszkolu,
w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej www.zspstudzienice.pl
Deklarację w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 25.02.2019r. - 3.03.2019r.
Sekretariat czynny jest w godz. 7:30 - 15:30.

Informujemy także, że nabór nowych dzieci do przedszkola na wolne miejsca będzie odbywał się elektronicznie.
Rekrutacja elektroniczna będzie prowadzona w dniach 5.03.2019r. do 18.03.2019r.
Szczegóły na stronie internetowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!